ให้กำลังใจนักเรียนงานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2556

      

                นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า จากที่ได้เดินเยี่ยมชมการจัดงานนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียน พบว่านักเรียนมีทักษะและฝีมือที่ดีมาก แสดงถึงพัฒนาการของนักเรียนไทยที่เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้  ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีฝีมือจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติได้

                สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ภายใต้โครงการ “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยในงานมีกิจกรรมหลัก เช่น สุดยอดปัญญาเด็กพิเศษไทย เยาวชนสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ภาษาไทยแห่งความภูมิใจ ธรรมะปัญญาเกิด นาฏศิลป์แผ่นดินไทย ภาษานำสู่สากล สุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย เทคโนโลยีปลายนิ้วสัมผัส พอเพียงเพื่อพ่อ OBEC Award เป็นต้น

ธมกร ข่าว/วิชัย-ศุภชัย ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
1131 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์