ให้กำลังใจนักเรียนงานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2556

      

                นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า จากที่ได้เดินเยี่ยมชมการจัดงานนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียน พบว่านักเรียนมีทักษะและฝีมือที่ดีมาก แสดงถึงพัฒนาการของนักเรียนไทยที่เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้  ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีฝีมือจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติได้

                สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ภายใต้โครงการ “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยในงานมีกิจกรรมหลัก เช่น สุดยอดปัญญาเด็กพิเศษไทย เยาวชนสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ภาษาไทยแห่งความภูมิใจ ธรรมะปัญญาเกิด นาฏศิลป์แผ่นดินไทย ภาษานำสู่สากล สุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ไทย เทคโนโลยีปลายนิ้วสัมผัส พอเพียงเพื่อพ่อ OBEC Award เป็นต้น

ธมกร ข่าว/วิชัย-ศุภชัย ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
155 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์