อัพเกรดอาชีวะเกษตรสมัยใหม่ร่วมทวิภาคีภาคธุรกิจสู่ครัวโลก
  ข่าวทั้งหมด
12 กุมภาพันธ์ 2556

      

อัพเกรดอาชีวะเกษตรสมัยใหม่ร่วมทวิภาคีภาคธุรกิจสู่ครัวโลก

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงการเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ครั้งที่ 34 ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีราชบุรีเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระกระแสรับสั่งถามเกี่ยวกับปริมาณนักเรียนนักศึกษา ด้านเกษตรกรรมและด้านอาชีพเพราะมีความจำเป็นสำหรับประเทศเกษตรกรรมอย่างไทย จึงกราบบังคมทูลว่าเวลานี้มีจำนวนน้อยลง โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชรมช.ศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลเสริมว่า ภายในปี 2559 สัดส่วนการรับเรียนสายอาชีพจะเทียบเท่าสายสามัญที่ 50:50 จากเดิม 60:40 สมเด็จพระเทพฯทรงรับสั่งว่าเป็นปัญหาเดียวกับที่ประเทศจีนประสบอยู่ เพราะประชาชนส่วนใหญ่นิยมเรียนสายสามัญจนจบระดับปริญญาตรี เมื่อจบแล้วก็ตกงาน รัฐบาลจีนจึงกำลังปรับทิศทางกลับมาให้ความสำคัญในสายอาชีพ ด้วยการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนเรียนสายอาชีพควบคู่สายสามัญด้วย พระองค์จึงอยาก ให้เด็กไทยเรียนสายอาชีพ และเกษตรกรรม เพิ่มมากขึ้น
          เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สอศ.จะสนองพระกระแสรับสั่ง โดยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีเกษตรสมัยใหม่ ควบคู่เกษตรแบบดั่งเดิม ซึ่งจะสามารถเพิ่มผู้เรียนจากปัจจุบันที่มีอยู่แค่ 2% ได้ เนื่องจากนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตอาหารระดับโลก ก็มีเรื่องเกษตรสมัยใหม่อยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจำเป็นต้องทุ่มเททั้งคนและเม็ดเงินอย่างมหาศาล และคงไม่สามารถทำได้แค่เฉพาะแค่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จะต้องร่วมมือกันทุกกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการศึกษาและอาชีพ ทั้งนี้ สอศ.จะพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนระบบทวิภาคีควบคู่กับสถานประกอบการ ที่มีมาตรฐานโลกเพิ่มมากขึ้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์