อัพเกรดอาชีวะเกษตรสมัยใหม่ร่วมทวิภาคีภาคธุรกิจสู่ครัวโลก
  ข่าวทั้งหมด
12 กุมภาพันธ์ 2556

      

อัพเกรดอาชีวะเกษตรสมัยใหม่ร่วมทวิภาคีภาคธุรกิจสู่ครัวโลก

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงการเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ครั้งที่ 34 ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีราชบุรีเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระกระแสรับสั่งถามเกี่ยวกับปริมาณนักเรียนนักศึกษา ด้านเกษตรกรรมและด้านอาชีพเพราะมีความจำเป็นสำหรับประเทศเกษตรกรรมอย่างไทย จึงกราบบังคมทูลว่าเวลานี้มีจำนวนน้อยลง โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชรมช.ศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลเสริมว่า ภายในปี 2559 สัดส่วนการรับเรียนสายอาชีพจะเทียบเท่าสายสามัญที่ 50:50 จากเดิม 60:40 สมเด็จพระเทพฯทรงรับสั่งว่าเป็นปัญหาเดียวกับที่ประเทศจีนประสบอยู่ เพราะประชาชนส่วนใหญ่นิยมเรียนสายสามัญจนจบระดับปริญญาตรี เมื่อจบแล้วก็ตกงาน รัฐบาลจีนจึงกำลังปรับทิศทางกลับมาให้ความสำคัญในสายอาชีพ ด้วยการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนเรียนสายอาชีพควบคู่สายสามัญด้วย พระองค์จึงอยาก ให้เด็กไทยเรียนสายอาชีพ และเกษตรกรรม เพิ่มมากขึ้น
          เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สอศ.จะสนองพระกระแสรับสั่ง โดยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีเกษตรสมัยใหม่ ควบคู่เกษตรแบบดั่งเดิม ซึ่งจะสามารถเพิ่มผู้เรียนจากปัจจุบันที่มีอยู่แค่ 2% ได้ เนื่องจากนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตอาหารระดับโลก ก็มีเรื่องเกษตรสมัยใหม่อยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจำเป็นต้องทุ่มเททั้งคนและเม็ดเงินอย่างมหาศาล และคงไม่สามารถทำได้แค่เฉพาะแค่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จะต้องร่วมมือกันทุกกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการศึกษาและอาชีพ ทั้งนี้ สอศ.จะพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนระบบทวิภาคีควบคู่กับสถานประกอบการ ที่มีมาตรฐานโลกเพิ่มมากขึ้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
394 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์