ม.แม่โจ้ แปรรูปวัชพืชไร้ค่า…ผักตบชวาเป็นถ่านอัดแท่ง ให้พลังงานสูง
  ข่าวทั้งหมด
5 กุมภาพันธ์ 2556

      

ม.แม่โจ้ แปรรูปวัชพืชไร้ค่า…ผักตบชวาเป็นถ่านอัดแท่ง ให้พลังงานสูง

 

 

        ผักตบชวา 1 ต้นสามารถขยายได้ 300 ต้น ภายในระยะเวลา 1 เดือน จัดเป็นวัชพืชที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำลาย แม้ที่ผ่านมาจะนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องจักสาน แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาผักตบชวาให้หมดไปจากแม่น้ำลำคลองได้หมด โดยเฉพาะหมู่บ้านวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ที่เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีบ้านติดอยู่กับแม่น้ำปิง โดยชาวบ้านในหมู่บ้านต้องเสียเวลาและเสียเงินในการกำจัดผักตบชวาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผักตบชวาส่งผลต่ออาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ทำให้ออกซิเจนในน้ำเหลือน้อย เกิดน้ำเน่าเสีย ทั้งยังขึ้นขวางทางไหลของน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

        จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้น้องนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รวมกลุ่มกันช่วยคิดวิธีการกำจัดและลดปริมาณของผักตบชวาลง โดยได้ช่วยกันคิดและทดลองหลายอย่าง จนมาสรุปตรงที่แนวคิดการนำผักตบชวามาอัดแท่งทำเป็นถ่านใช้ในการหุงต้ม เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการผลิตถ่านอัดแท่งอยู่แล้ว จึงนำแนวคิดไปต่อยอด ทดลอง จนสำเร็จ และส่งโครงการผักตบชวา วัชพืชไร้ค่า พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เข้าร่วมประกวด “โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2555 ภายใต้ทีม Inspiration of weed ที่หมายถึงแรงบันดาลใจจากวัชพืช ซึ่งมีสมาชิกในทีมประกอบไปด้วย นายจักรพันธ์ เลี่ยวเจริญสิริชัย นางสาวณัฐพร วงศ์ประสิทธ์ นางสาวธิดารัตน์ วาทกิจ นายชัชชัย ภมรจันทร์ และ นางสาวชาริณี ยอดดี

 

 

        “น้องบาส” นายจักรพันธ์ เลี่ยวเจริญสิริชัย หัวหน้าทีมเล่าถึงที่มาของถ่านผักตบชวาอัดแท่งให้ฟังว่า เนื่องจากต้องการช่วยลดปริมาณผักตบชวาที่มีจำนวนมากในแม่น้ำปิง ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย น้ำขาดออกซิเจน ส่งผลต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของหลายชุมชน นอกจากนี้ยังขวางทางไหลของน้ำและอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม จึงได้ร่วมกันคิดค้นวิธีการกำจัดและแปรรูปผักตบชวาที่ไร้ค่าให้มีประโยชน์เพื่อช่วยลดปริมาณของผักตบชวาลง จนได้ไอเดียว่าน่าจะนำไปทำเป็นถ่านอัดแท่งได้ โดยได้แนวคิดและแรงบันดาลใจจากการที่มหาวิทยาลัยได้ทำถ่านอัดแท่งอยู่ก่อนแล้ว จึงดัดแปลงวัตถุดิบจากไม้มาเป็นผักตบชวา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เกินคาดเพราะถ่านจากผักตบชวาอัดแท่งสามารถใช้งานได้จริงและให้พลังงานความร้อนที่ยาวนานกว่าถ่านไม้ธรรมดาทั่วไปอีกด้วย

        น้องบาสให้ข้อมูลว่า ผักตบชวาสดปริมาณ 1,000 กิโลกรัม จะได้ผักตบชวาอัดแท่งน้ำหนักประมาณ 775 กิโลกรัม โดยมีขั้นตอนในการทำที่ไม่ยากดังนี้ ขั้นตอนแรกนำผักตบชวาที่เก็บได้มาสับละเอียด หรือนำเข้าเครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและสะดวก หลังจากนั้นนำผักตบชวาที่ย่อยแล้วตากแห้งประมาณ 5 –10 วัน แต่ถ้าต้องการประหยัดเวลาสามารถใช้เครื่องอบโดยอบในอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง จะได้ผักตบชวาที่แห้งสนิท จากนั้นก็นำผักตบชวาที่แห้งสนิทแล้วมาผสมน้ำกับแป้งมันสำปะหลังในสัดส่วน ผักตบชวา 10 กิโลกรัม น้ำ 1 ลิตร แป้งมันสำปะหลัง 1 กิโลกรัม แล้วคนให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็นำผักตบชวาที่ผสมน้ำและแป้งมันสำปะหลังมาอัดในท่อ PVC ตามขนาดที่ต้องการ หรือถ้าหากใครมีเครื่องอัดก็สามารถนำเข้าเครื่องอัดแท่งได้ หากมีปริมาณมาก จะช่วยประหยัดเวลา เมื่อได้ผักตบชวาอัดแท่งแล้ว ให้นำไปตากให้แห้งประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นนำมาเผาแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้แกลบแก่เผาถ่านประมาณ 1 วัน เมื่อเผาเสร็จก็จะได้ถ่านผักตบชวา 500 กิโลกรัม นำไปบรรจุภัณฑ์ชะลอมละ 500 กรัม จะได้ถ่านผักตบชวาทั้งหมด 1,000 ชะลอม ขายชะลอมละ 10 บาท ก็จะได้เงิน 10,000 บาท เมื่อหักต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท ก็จะมีกำไร 5,000 บาท

        น้องบาสเปรียบเทียบระหว่างถ่านผักตบชวากับถ่านไม้แบบธรรมดาว่า จากการทดลองโดยใช้ถ่านจากผักตบชวาปริมาณ 300 กรัม เพื่อต้มน้ำปริมาณ 2 ถ้วยตวง ผลการทดสอบพบว่าถ่านที่ทำจากผักตบชวาสามารถให้ความร้อนในอุณหภูมิที่ 81 องศาเซลเซียส และให้ความร้อนอย่างคงที่ ถ่านสามารถให้พลังงานนานถึง 1 ชั่วโมง 45 นาที และมีควันเกิดขึ้นน้อยกว่าถ่านไม้ธรรมดา ไม่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง เนื่องจากผ่านกระบวนการเผาไหม้มาถึง 800 องศาเซลเซียส โดยสามารถทดสอบจากการดูที่ก้นหม้อหลังจากใช้งานเสร็จ ไม่มีเขม่าสีดำติดอยู่ ส่วนการใช้ถ่านไม้ธรรมดาทั่วไปในปริมาณเท่ากัน สามารถให้ความร้อนสูงถึง 87 องศาเซลเซียส แต่ถ่านไม้จะอยู่ได้นานเพียงแค่ 1 ชั่วโมง 5 นาที และจะมีควันเขม่าสีดำติดที่ก้นหม้อ ทั้งยังแตกมีสะเก็ดไฟ และจุดไฟยากกว่าถ่านจากผักตบชวาอีกด้วย

        จักรพันธ์เสริมว่า นวัตกรรมใหม่ที่เขาและเพื่อนช่วยกันสอดคล้องกับพื้นที่ อย่างแรกช่วยแก้ปัญหาขยะจากผักตบชวาแล้วชาวบ้านสามารถประยุกต์เอาเครื่องมือในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่มีเตาอบลำไยอยู่แล้วมาอบผักตบ ในกรณีที่ไม่มีแสงแดด ซึ่งภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ถ่านจากผักตบชวาออกสู่ท้องตลาด ได้รับการตอบรับจากลูกค้าร้านหมูกระทะ และชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือที่นำถ่านไปผิงไฟช่วยเพิ่มความอบอุ่นโดยเฉพาะในฤดูหนาวนี้ และเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกอีกทาง โดยพยายามหาจุดขายตามร้านค้าในชุมชน

        สำหรับท่านที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการทำถ่านผักตบชวาอัดแท่ง สามารถเข้าไปศึกษาและขอข้อมูลได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน หรือเข้าไปชมตัวอย่างของถ่านผักตบชวาอัดแท่งได้ที่ http://www.facebook.com/BatteryPhakTb หรือติดต่อน้องๆ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ที่ น้องบาส จักรพันธ์ โทร.08-3157-5109

 

แหล่งที่มา : http://www.banmuang.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: จรรยา ชนะรัตนธรรม
700 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์