พระเทพฯทรงรับสั่งส่งเสริมคัดไทย ช่วยเด็กทบทวน-เพิ่มสมาธิ-สพฐ.รณรงค์ใหญ่
  ข่าวทั้งหมด
29 มกราคม 2556

      

พระเทพฯทรงรับสั่งส่งเสริมคัดไทย ช่วยเด็กทบทวน-เพิ่มสมาธิ-สพฐ.รณรงค์ใหญ่

 

          นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตนและนาย กิตินันท์ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นำคณะ ผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมทั้งข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่อำเภอฝาง ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน และสำนักงานโครงการร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ต.โป่งน้ำร้อน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนางจิราพร พูนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย กราบบังคมทูลรายงานเรื่องโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ได้รับความเสียหายเมื่อเดือนก.ย. 54
          รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กล่าวต่อว่า สมเด็จพระเทพฯ ยังเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการรับสัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดการสอนในแต่ละกลุ่มวิชา ทรงสนพระทัยกับ ผลงานคัดลายมือของนักเรียน ซึ่งสามารถคัดลายมือตัวอักษรไทยได้สวยงาม โดยมีรับสั่งให้ส่งเสริมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้เกิดสมาธิ มีโอกาสอ่านทบทวนระหว่างการคัดลายมือ จะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น และเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย
          "โดยนายกิตินันท์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมส่งเสริมการคัดลายมือจัดในทุกโรงเรียน รวมทั้งจัดให้มีการประกวดได้รับรางวัล ทั้งการประกวดคัดลายมือของเด็ก และของครูผู้สอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กด้วย ทั้งนี้ผมได้รับพระราชกระแส ดังกล่าวมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติ และจะมีการรณรงค์ให้นักเรียนฝึกและประกวดคัดลายมือในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป" รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
636 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์