พระเทพฯทรงรับสั่งส่งเสริมคัดไทย ช่วยเด็กทบทวน-เพิ่มสมาธิ-สพฐ.รณรงค์ใหญ่
  ข่าวทั้งหมด
29 มกราคม 2556

      

พระเทพฯทรงรับสั่งส่งเสริมคัดไทย ช่วยเด็กทบทวน-เพิ่มสมาธิ-สพฐ.รณรงค์ใหญ่

 

          นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตนและนาย กิตินันท์ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นำคณะ ผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมทั้งข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่อำเภอฝาง ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน และสำนักงานโครงการร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ต.โป่งน้ำร้อน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนางจิราพร พูนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย กราบบังคมทูลรายงานเรื่องโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ได้รับความเสียหายเมื่อเดือนก.ย. 54
          รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กล่าวต่อว่า สมเด็จพระเทพฯ ยังเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการรับสัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดการสอนในแต่ละกลุ่มวิชา ทรงสนพระทัยกับ ผลงานคัดลายมือของนักเรียน ซึ่งสามารถคัดลายมือตัวอักษรไทยได้สวยงาม โดยมีรับสั่งให้ส่งเสริมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้เกิดสมาธิ มีโอกาสอ่านทบทวนระหว่างการคัดลายมือ จะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น และเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย
          "โดยนายกิตินันท์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมส่งเสริมการคัดลายมือจัดในทุกโรงเรียน รวมทั้งจัดให้มีการประกวดได้รับรางวัล ทั้งการประกวดคัดลายมือของเด็ก และของครูผู้สอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กด้วย ทั้งนี้ผมได้รับพระราชกระแส ดังกล่าวมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติ และจะมีการรณรงค์ให้นักเรียนฝึกและประกวดคัดลายมือในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป" รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
97 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์