ศธ.เดินหน้าต้านยาเสพติด เผยกลยุทธ์ใหม่ 4 ต้อง 2 ไม่
  ข่าวทั้งหมด
29 มกราคม 2556

      

ศธ.เดินหน้าต้านยาเสพติด เผยกลยุทธ์ใหม่ 4 ต้อง 2 ไม่

 

          ศธ.เดินหน้าต้านยาเสพติด ชูกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญและยกให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ฝากผู้บริหารครูช่วยเป็นหูเป็นตา หากเจอปัญหาหนักเกินกำลังให้แจ้ง เพื่อประสานกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วย
          เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบนโยบายป้องกันยาเสพติดแก่กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากร และกลุ่มโรงเรียนจำนวน 518 รางวัล โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ และนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม
          นายพงศ์เทพ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดวาระแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรจะกำหนดมาตรการและวิธีป้องกัน ทำแบบจริงจัง เพราะถ้าหากสถานศึกษาไหนไม่ทำจริงจังก็จะเป็นช่องว่างให้แก่กลุ่มบุคคลที่ต้องการหาประโยชน์จากการค้ายาเสพติด รวมถึงการเข้าไปหาผู้เสพเพิ่มในสถานศึกษา ขอฝาก ผอ.โรงเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเต็มที่ และหากมีข่าวหรือเบาะแสภายในสถานศึกษา หรือพบข้อมูลขอให้แจ้งมายังตน หรือ รมช.ศึกษาธิการ เพื่อจะประสานงานกับตำรวจหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ หาทางจัดการ
          ด้านนายเสริมศักดิ์กล่าวว่า อยากจะฝากให้ครูในสถานศึกษาสอดส่องดูแลเด็กในสถานศึกษาเพื่อหาเด็กนักเรียนที่ติดยาเสพติดเพื่อนำไปบำบัดหาทางแก้ไขและหามาตรการป้องกันต่อไป และฝากถึงผู้ที่ปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหายาเสพติดต้องยึดหลัก กลั่นกรอง ข้อมูล อย่ากลั่นแกล้งกันเองและอย่าเกรงกลัวต่ออันตรายหรือการขู่
          ขณะที่ นางพนิตา กล่าวว่า กระทรวงได้จัดทำแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด เสริมสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถานศึกษา และเสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนาคุณภาพ โดยมีกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ 4 ต้อง ได้แก่ 1.สถานศึกษาต้องมีกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบริบทพื้นที่ 2 สถานศึกษาต้องมีแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน
          3.สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบรองรับยุทธศาสตร์ 4 ระบบ คือ ป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือ และบริหารจัดการ 4.สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และ 2 ไม่ คือ สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้ายา และไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาแต่ต้องนำไปบำบัดรักษาแล้วกลับมาเรียนใหม่ได้ ทั้งนี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการประสานงานและหลัก 5 มาตรการ ได้แก่ ป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
612 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์