OBEC Channel
  ข่าวทั้งหมด
23 มกราคม 2556

       สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม "OBEC Channel"  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์-นางฉวีวรรณ คลังแสง-ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการตลาด บมจ.ทีโอที  นายพรชัย กรัยวิเชียร กรรมการผู้จัดการบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด และผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมในพิธีเปิด


รมว.ศธ. กล่าวในพิธีเปิดว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพฐ.รับภาระจัดการศึกษาทั่วประเทศนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า คุณภาพของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศยังมีความไม่เท่าเทียมกัน โดยโรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนที่อยู่ในเมืองมีครูผู้สอนและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อม ในขณะที่โรงเรียนห่างไกลในชนบทยังขาดแคลนครูและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอน นอกจากนี้โรงเรียนในกรุงเทพฯ หรือในเมืองใหญ่ๆ หรือแม้แต่ครูในโรงเรียนเดียวกัน ก็ยังคงมีครูที่มีคุณภาพแตกต่างกัน ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าครูที่มีความสามารถในการสอน สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย บางคนพูดเพียง ๑๐ นาที แต่ก็ทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น การที่ สพฐ.ได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel จะช่วยให้ สพฐ.นำครูเก่ง ครูดี ครูที่มีความสามารถและครูที่ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ครูดีในดวงใจ เข้ามาสอนผ่านดาวเทียม ซึ่งจะทำให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ห่างไกลในชนบทกว่า ๑๔,๐๐๐ โรงทั่วประเทศได้เรียนกับครูเก่งๆ ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษามากขึ้น ในขณะเดียวกันครูผู้สอนควรจะต้องเรียนรู้กับนักเรียน โดยดูจากครูที่สอนเก่งกว่า เพื่อพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับเด็กด้วย ซึ่งรายการทางสถานี OBEC Channel จะมีทั้งรายการสดและรายการที่บันทึกเทปไว้ เพื่อให้นักเรียนสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทางอินเทอร์เน็ตในระบบ TV on Demand

โอกาสนี้ รมว.ศธ.กล่าวแสดงความขอบคุณ สพฐ.ที่ได้ริเริ่มสถานีโทรทัศน์ OBEC Channel ขึ้น รวมทั้งทีโอที และสามารถคอมมิวนิเคชั่น ที่มีส่วนทำให้ OBEC Channel เป็นความจริง เข้าถึงนักเรียนและครูในพื้นที่ห่างไกล หวังว่านักเรียนและครูในพื้นที่ห่างไกลจะได้ใช้ประโยชน์จากรายการทางสถานีโทรทัศน์ และยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนในเขตเมือง

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาการขาดแคลนครู จำนวนครูไม่ครบทุกชั้นเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ สพฐ. จึงมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสถานีโทรทัศน์ OBEC Channel จึงเกิดขึ้นเพื่อหวังผลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเนื้อหาสาระและรูปแบบของรายการจะเน้นในลักษณะรายการที่สอนเสริมเพิ่มเติม เช่น สารคดี วาไรตี้ หรือการสอนโดยใช้โครงงาน ซึ่งการสอนจะเน้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะพัฒนานักเรียนแล้ว ยังช่วยให้ครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาไปในตัวด้วย ซึ่ง สพฐ.มีเป้าหมายที่จะติดตั้ง Receiver ในโรงเรียนขนาดเล็กให้ครบทุกแห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
23/01/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
327 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์