’พงศ์เทพ’หนุนคุมจริยธรรมครู ก.ค.ศ.เล็งคลอดข้อห้ามขายสินค้า
  ข่าวทั้งหมด
23 มกราคม 2556

      

'พงศ์เทพ'หนุนคุมจริยธรรมครู ก.ค.ศ.เล็งคลอดข้อห้ามขายสินค้า

 

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำลังจัดทำประชาพิจารณ์ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... และร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้าย ซึ่งจะบังคับให้ข้าราชการครูฯต้องปฏิบัติตามร่างประมวลจริยธรรมว่า จริยธรรมข้าราชการเป็นเรื่องที่สำคัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกกฎจริยธรรมมาใช้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือองค์กรต่างๆ ได้กำหนดจริยธรรมในเรื่องนี้ รวมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจริยธรรมด้วยเช่นกัน เพราะหากไม่กำหนดไว้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายอาจจะไม่ทราบว่าจริยธรรมที่ตัวเองต้องให้ความสนใจ และต้องยึดถือมีอะไรบ้าง ฉะนั้น การจะกำหนดจริยธรรมเกี่ยวข้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องมี ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมที่จะกำหนดต้องสามารถปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมได้ ไม่จำเป็นต้องกำหนดไปแล้วปรับปรุงไม่ได้
          นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯ พ.ศ. ... และร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯที่อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากข้าราชการครูฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องทาง ก.ค.ศ.จะนำความเห็นต่างๆ มาพิจารณา เพื่อนำมาปรับและทบทวนร่างดังกล่าวอีกครั้ง ทั้งนี้ ไม่อยากให้ข้าราชการครูฯกังวลว่าเรื่องนี้จะทำให้ข้าราชการครูฯ มีความยากลำบากในการปฏิบัติตน เพราะปกติแล้วข้าราชการครูฯประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้ว อีกทั้ง ครูส่วนใหญ่มีความประพฤติที่ดี จะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจประพฤติไม่ดี ดังนั้น คิดว่าเรื่องนี้ไม่กระทบกับข้าราชการครูฯ อย่างแน่นอน และหากมองว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ก็ควรต้องมีร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯ พ.ศ. ...และร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯออกมาใช้จะช่วยส่งเสริมวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น
          "การนำของมาขายแก่นักเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ควร เพราะครูต้องเป็นผู้ให้ ไม่ใช่มาทำการค้า ซึ่งในร่างประมวลจริยธรรมฯคงไม่สามารถระบุรายละเอียดข้อห้ามไว้ได้หมด จึงต้องระบุเป็นหลักการกว้างๆ และสำนักงาน ก.ค.ศ.อาจจะออกแนวปฏิบัติที่จะมีรายละเอียดข้อห้ามต่างๆ แจ้งไปอีกครั้ง เพื่อให้ปฏิบัติได้" นางรัตนากล่าว
          นางรัตนากล่าวอีกว่า ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯ พ.ศ. ... และร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯใกล้เคียงกับของส่วนราชการอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อย่างไรก็ตาม ช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้เสนอร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูฯ พ.ศ. ... เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว แต่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ใหม่ จึงส่งเรื่องกลับมาทบทวน และยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อ
 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
343 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์