มิติใหม่ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
  ข่าวทั้งหมด
17 มกราคม 2556

      

 

มิติใหม่ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

สสวท.จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ผสานงาน ISMTE 2013 เพื่อเปิดมิติใหม่ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นรากฐานในการพัฒนาในหลายสาขาวิชาอื่น การประชุมระดับนาชาติ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากคนที่มีประสบการณ์ทั่วโลก และยังสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน พร้อมกับการยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วย

สำหรับการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ ๒๑ (วทร.๒๑) เป็นการประชุมนานาชาติครั้งแรกของวทร.ในหัวข้อ “มิติใหม่ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษา” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อีกทั้งเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู รวมไปถึงการใช้ ICT กับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ พร้อมการประเมินผล การเรียนรู้ของเด็ก และการเรียนการสอนของครู  

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
109 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์