ตามไปดู’กศน.สอนภาษาไทยในมาเลเซีย’
  ข่าวทั้งหมด
17 มกราคม 2556

      

ตามไปดู'กศน.สอนภาษาไทยในมาเลเซีย'

 

          เกษม ลิมะพันธุ์ สถาบัน กศน.ภาคใต้
          สาเหตุจูงใจที่คนไทยนิยมไปประกอบอาชีพที่มาเลเซีย ปัจจัยที่สำคัญคือ "เงินรายได้" และอัตราจ้างที่ได้รับสูงกว่าเมืองไทย บางคนพูดว่า "อยู่เมืองไทยหางานยาก ถึงมีงานทำแต่ค่าจ้างถูก ใครที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัว ก็ต้องไปทำงานที่มาเลเซีย กลับมาจากมาเลเซียได้เงินเป็นกอบเป็นกำ" จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยในจังหวัดภาคใต้จำนวนมากเดินทางเข้าไปศึกษาต่อและทำงานในประเทศมาเลเซีย
          และจากการที่มีคนไทยเข้าไปอยู่ในมาเลเซียนับแสนคน โดยอาศัยอยู่ในหลายรัฐของมาเลเซีย ทำให้พบว่าคนไทยเหล่านั้นได้มีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีความเป็นไทยสูง แต่มีปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยไม่ค่อยได้ เรื่องนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว กศน. ได้รับการประสานจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่ากลุ่มคนไทยในมาเลเซียต้องการให้ กศน. เข้าไปสอนภาษาไทยและจัดการศึกษาพื้นฐานให้ทั้งตัวเองและลูกหลานที่เกิดในมาเลเซีย เพราะส่วนใหญ่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องการเรียนต่อโดยให้ กศน.เข้าไปดูแลจัดการศึกษาให้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ กศน. ต้องเข้าไปดูแลจัดการศึกษาให้อยู่แล้ว อีกทั้งในปี 2558 จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน กศน. ก็ต้องการเปิดศูนย์การเรียนในประเทศกลุ่มอาเซียนให้ครบทุกประเทศด้วย จากที่ปัจจุบันมีเพียงที่สิงคโปร์เท่านั้น
          ดังนั้นการเปิดศูนย์การเรียนในมาเลเซียจึงสอดคล้องกับนโยบาย และเป็นการเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ กศน. ด้วย หลังจากเปิดศูนย์การเรียนในมาเลเซียแล้วจะมีการขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียนต่อไป เพื่อให้ครบทั้ง 9 ประเทศ ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศที่ได้เริ่มประสานงานกันบ้างแล้ว ทั้งนี้ กศน. ได้เปิดศูนย์การเรียนในประเทศมาเลเซียไปแล้วหลายแห่ง เช่น วัดพุทธไทยเชตวัน วัดพุทธชยันตี กรุงกัวลาลัมเปอร์ วัดบุญญาราม รัฐเคดาห์ และรัฐอื่น ๆ เพื่อรองรับคนไทยในมาเลเซีย ที่ต้องการให้ กศน.เข้าไปจัดการศึกษาให้ และต้องการให้ลูกหลานได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
          ด้านายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ สถาบัน กศน. ภาคใต้ ได้จัดทำโครงการ "อาเซียนศึกษา" ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มคนนอกระบบเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศเป้าหมายประเทศแรกเพราะมีชายแดนติดต่อกัน มีกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย เช่น รัฐเคดาห์ และกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นกลุ่มอาเซียนศึกษาร่วมกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปประสานความร่วมมือ จนปัจจุบันมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้หลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้วัดเป็นสถานที่เรียน และพบว่ามีการจัดการศึกษาได้ดีในระดับหนึ่งเพื่อให้คนไทยเหล่านั้นได้เรียนรู้การเขียน การอ่าน การพูดภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา และการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมอีกด้วย
          กิจกรรมโครงการอาเซียนศึกษาเริ่มต้นขับเคลื่อนจากการได้ไปพบปะเรียนรู้ร่วมกันกับพี่น้องชาวสยามที่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม ใช้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ พร้อมทั้งจัดตั้งเป็นโรงเรียนเพื่อเรียนภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยเรียนรู้ ตั้งแต่การเขียน การอ่าน มีครูอาสาสมัคร พระภิกษุและผู้ที่มีความรู้ภาษาไทยทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวมกลุ่มของญาติโยมมาปฏิบัติศาสนกิจ ฟังเทศน์ ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ
          สำหรับ พระวิทูรย์ ปกัสสโร พระอาจารย์และผู้แทนเจ้าอาวาส วัดพุทธชยันตี กล่าวว่า การเปิดศูนย์การเรียน กศน. มีจุดเด่นหลายประการ อาทิ เป็นการส่งเสริมให้เด็กไทยได้เรียนภาษาไทย เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม เรียนศิลปะวิทยา และที่สำคัญ คือ กศน.ได้ออกประกาศนียบัตรทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นระดับ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย เพื่อเป็นการรับรองว่าเด็กคนนั้น ๆ ได้เรียนจนจบหลักสูตร แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนก็ได้ ซึ่งถือว่าดีมาก
          "นักเรียนที่นี่จะพูดภาษาไทยกันหลายสำเนียงรวมทั้งภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาไทยกลันตัน ภาษาไทยเจะเห และภาษารูมี หรือภาษามลายู รวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาจีนอีกด้วย แต่เมื่อเด็กได้เข้ามาเรียนแล้วจะได้เรียนรู้ภาษาไทยด้วย เช่น บางครอบครัวลูกหลานไม่รู้จักภาษาไทยเลยทั้ง ๆ ที่เป็นคนไทย เด็กเหล่านี้รู้จักแต่ภาษารูมี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แต่กลับพูดและเขียนภาษาไทยไม่ได้ เพราะผู้ปกครองไม่พูดกับลูก เพราะฉะนั้นคิดว่า กศน. จะมาช่วยให้ภาษาไทยได้อยู่คู่กับการอนุรักษ์ของคนสยามในประเทศมาเลเซียต่อไป และการที่ กศน.จัดโครงการนี้ขึ้นมา หวังว่ามิตรสัมพันธ์ฉันพี่น้องของเราจะดำเนินต่อไป ตราบที่ยังเป็นคนไทยก็ขอให้ความสัมพันธ์ของเราอยู่คู่กันเหมือนฟ้ากับดิน" พระวิทูรย์ กล่าว.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 ม.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
131 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์