ครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเฮได้สอบ’ว 12’ ก.ค.ศ.ตัดสินคุณสมบัติครบ สพฐ.เล็งขยายรับสมัคร 3 วัน
  ข่าวทั้งหมด
21 ธันวาคม 2555

      

ครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเฮได้สอบ'ว 12' ก.ค.ศ.ตัดสินคุณสมบัติครบ สพฐ.เล็งขยายรับสมัคร 3 วัน

 

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย และระบบบริหารงานบุคคล ที่ทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ว12 ใน 3 กลุ่มคือ กลุ่มครูธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน กลุ่มครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 หรือเอสพี 2 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2555 และกลุ่มครูพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ว่ามีคุณสมบัติที่จะสมัครสอบบรรจุได้หรือไม่
          นางรัตนากล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติว่ากลุ่มครูธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ไม่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วยในคราวนี้ได้ เนื่องจาก สพฐ.ได้มีหนังสือสั่งการไปที่เขตพื้นที่การศึกษาว่ากลุ่มครูธุรการโรงเรียนไม่ให้สอนหนังสือ ฉะนั้นจึงทำให้ขาดคุณสมบัติตามคำสั่ง แม้ว่าบางส่วนจะทำหน้าที่สอนก็ตาม ส่วนครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้เอสพี 2 ปี 2555 มีสิทธิสมัครสอบได้เพราะถึงแม้จะเป็นโครงการเงินกู้ที่กู้มาเพียงแค่ปีเดียว แต่การใช้เงินคืนจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น จึงเข้าเงื่อนไขสมัครได้
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มครูพี่เลี้ยงที่มีคำสั่งหรือสัญญาจ้างให้ทำหน้าที่สอนมีสิทธิที่จะสมัครสอบ เพราะโดยปกติครูพี่เลี้ยงทำหน้าที่สอนหนังสือเด็กอยู่แล้ว เพียงแต่เป็นเด็กเล็ก ส่วนกรณีอื่นๆ ที่ สพฐ.ได้สอบถามเพิ่มเติม เช่น กลุ่มแล็บบอย หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นั้น ที่ประชุมเห็นว่าให้ สพฐ.ไปดูหนังสือสั่งการว่าได้สั่งการให้ทำหน้าที่สอนหนังสือหรือไม่ หากไม่ได้สั่งการก็ไม่มีสิทธิที่จะสมัครสอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดรับสมัครเพิ่มได้ให้แนวทางว่าให้ สพฐ.ขยายเวลารับสมัครเฉพาะกลุ่มที่เห็นชอบว่ามีคุณสมบัติสมัครสอบได้ ส่วนกลุ่มอื่นไม่ต้องขยายเวลารับสมัคร ซึ่ง สพฐ.จะต้องไปออกประกาศอีกครั้งหนึ่ง
          นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.กำลังรอหนังสือแจ้งจาก ก.ค.ศ. จากนั้นจะแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ได้รับสมัครกลุ่มครูพี่เลี้ยงและกลุ่มครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้เอสพี 2 ปี 2555 รับสมัครเพิ่มเติมเฉพาะสองกลุ่มนี้อีก 3 วัน โดยคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะแจ้งปฏิทินเพิ่มเติมได้ ส่วนกรณีของแล็บบอยนั้น ไม่สามารถสมัครได้เพราะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ช่วยเตรียมการทดลองเท่านั้น และไม่ได้ให้สอนหนังสือ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
269 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์