ครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเฮได้สอบ’ว 12’ ก.ค.ศ.ตัดสินคุณสมบัติครบ สพฐ.เล็งขยายรับสมัคร 3 วัน
  ข่าวทั้งหมด
21 ธันวาคม 2555

      

ครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเฮได้สอบ'ว 12' ก.ค.ศ.ตัดสินคุณสมบัติครบ สพฐ.เล็งขยายรับสมัคร 3 วัน

 

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย และระบบบริหารงานบุคคล ที่ทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ว12 ใน 3 กลุ่มคือ กลุ่มครูธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน กลุ่มครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 หรือเอสพี 2 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2555 และกลุ่มครูพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ว่ามีคุณสมบัติที่จะสมัครสอบบรรจุได้หรือไม่
          นางรัตนากล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติว่ากลุ่มครูธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ไม่มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วยในคราวนี้ได้ เนื่องจาก สพฐ.ได้มีหนังสือสั่งการไปที่เขตพื้นที่การศึกษาว่ากลุ่มครูธุรการโรงเรียนไม่ให้สอนหนังสือ ฉะนั้นจึงทำให้ขาดคุณสมบัติตามคำสั่ง แม้ว่าบางส่วนจะทำหน้าที่สอนก็ตาม ส่วนครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้เอสพี 2 ปี 2555 มีสิทธิสมัครสอบได้เพราะถึงแม้จะเป็นโครงการเงินกู้ที่กู้มาเพียงแค่ปีเดียว แต่การใช้เงินคืนจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น จึงเข้าเงื่อนไขสมัครได้
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มครูพี่เลี้ยงที่มีคำสั่งหรือสัญญาจ้างให้ทำหน้าที่สอนมีสิทธิที่จะสมัครสอบ เพราะโดยปกติครูพี่เลี้ยงทำหน้าที่สอนหนังสือเด็กอยู่แล้ว เพียงแต่เป็นเด็กเล็ก ส่วนกรณีอื่นๆ ที่ สพฐ.ได้สอบถามเพิ่มเติม เช่น กลุ่มแล็บบอย หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นั้น ที่ประชุมเห็นว่าให้ สพฐ.ไปดูหนังสือสั่งการว่าได้สั่งการให้ทำหน้าที่สอนหนังสือหรือไม่ หากไม่ได้สั่งการก็ไม่มีสิทธิที่จะสมัครสอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดรับสมัครเพิ่มได้ให้แนวทางว่าให้ สพฐ.ขยายเวลารับสมัครเฉพาะกลุ่มที่เห็นชอบว่ามีคุณสมบัติสมัครสอบได้ ส่วนกลุ่มอื่นไม่ต้องขยายเวลารับสมัคร ซึ่ง สพฐ.จะต้องไปออกประกาศอีกครั้งหนึ่ง
          นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.กำลังรอหนังสือแจ้งจาก ก.ค.ศ. จากนั้นจะแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ได้รับสมัครกลุ่มครูพี่เลี้ยงและกลุ่มครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้เอสพี 2 ปี 2555 รับสมัครเพิ่มเติมเฉพาะสองกลุ่มนี้อีก 3 วัน โดยคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะแจ้งปฏิทินเพิ่มเติมได้ ส่วนกรณีของแล็บบอยนั้น ไม่สามารถสมัครได้เพราะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ช่วยเตรียมการทดลองเท่านั้น และไม่ได้ให้สอนหนังสือ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
2022 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์