ลูกเสือสวนกุหลาบ ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ ราชินี
  ข่าวทั้งหมด
19 ธันวาคม 2555

      

                   นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๙ โดยมีผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบเข้าร่วมประมาณ ๕,๐๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

                  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ สติปัญญา ด้านร่างกาย จิตใจ ของเยาวชน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือในปีนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือสวนกุหลาบ ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ ราชินี” อีกทั้งได้เชิญคณะลูกเสือในประเทศกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมงานชุมนุม เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะลูกเสือโลกให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเพิ่มทักษะการสื่อสาร

                สำหรับการชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๙ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบจำนวน ๑๑ แห่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ ๑๙ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือสวนกุหลาบ ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ ราชินี”โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบทั้ง ๑๑ แห่งเข้าร่วม พร้อมทั้งลูกเสือกลุ่มอาเซียนเข้าร่วม ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งสิ้น ๔,๗๘๙ คน

                ธมกร/สรุป/วิชัย/ภาพ

กลุมสารนิเทศ.สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
888 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์