ลูกเสือสวนกุหลาบ ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ ราชินี
  ข่าวทั้งหมด
19 ธันวาคม 2555

      

                   นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๙ โดยมีผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบเข้าร่วมประมาณ ๕,๐๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

                  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ สติปัญญา ด้านร่างกาย จิตใจ ของเยาวชน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือในปีนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือสวนกุหลาบ ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ ราชินี” อีกทั้งได้เชิญคณะลูกเสือในประเทศกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมงานชุมนุม เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะลูกเสือโลกให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเพิ่มทักษะการสื่อสาร

                สำหรับการชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๙ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบจำนวน ๑๑ แห่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ ๑๙ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือสวนกุหลาบ ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ ราชินี”โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบทั้ง ๑๑ แห่งเข้าร่วม พร้อมทั้งลูกเสือกลุ่มอาเซียนเข้าร่วม ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งสิ้น ๔,๗๘๙ คน

                ธมกร/สรุป/วิชัย/ภาพ

กลุมสารนิเทศ.สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
108 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์