ผอ.กศน.ร้องศธ.ประเมินตำแหน่งเหมือนเขตพื้นที่
  ข่าวทั้งหมด
7 สิงหาคม 2551

      

Source - สยามรัฐ (Th)

Thursday, August 07, 2008  04:25

          นายพงศกร อรรณพพร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)นั้น คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้มีการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ โดย ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ส่วนรองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ แต่เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งและวิทยฐานะ ทางผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดจึงได้ยื่นหนังสือขอให้ช่วยผลักดันหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งและวิทยฐานะวิธีการเดียวกับการเข้าสู่ตำแหน่งและวิทยฐานะของ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่พิจารณาเป็นพิเศษเฉพาะราย และให้คะแนนทั้ง 2 ส่วนมารวมกันต้องไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน โดยเรื่องดังกล่าวรับที่จะนำเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ค.ศ.ต่อไป
          ด้านนายประเสริฐ บุญเรือง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า
          การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งและวิทยฐานะของ ผอ.สำนักงาน กศน.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม น่าจะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับผอ.สพท. เพื่อความเป็นธรรมเพราะตำแหน่งเทียบเท่ากัน ส่วนผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ก็ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--สยามรัฐ
79 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์