ก.ค.ศ.ปรับเงินเดือนชดเชยครูเก่า
  ข่าวทั้งหมด
26 พฤศจิกายน 2555

      

ก.ค.ศ.ปรับเงินเดือนชดเชยครูเก่า

 

          กลุ่มบรรจุก่อน 1 ม.ค.55 รับเต็ม 1.5 หมื่น
          เมื่อวันที่ 20 พ.ย.55 นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติการปรับปรุงเงินเดือนชดเชย แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนของภาครัฐ 15,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55 ซึ่งจะมีข้าราชการครูที่ได้รับการปรับเงินเดือน ครั้งนี้จำนวน 86,000 คน ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทนั้น
          ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังตรวจสอบความถูกต้องของการปรับบัญชีอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรองใหม่ ก่อนที่จะทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการ เพื่อให้มีการปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู อาทิ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือนใหม่ 19,100 บาท อัตราเดิม 13,730 บาท ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราใหม่ 16,570 บาท อัตราเดิม 11,200 บาท ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท เป็นต้น
          รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการครู ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือน 15,000 บาท หรือกลุ่มที่บรรจุก่อน1 ม.ค.55 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับเงินเดือนชดเชยเสร็จแล้ว ดังนี้
          1.คุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย ช่วงอัตราเงินเดือนที่จะได้รับการปรับชดเชย 8,340-17,310 บาท, คศ.18,540-21,570 บาท, คศ.2 13,160-21,460 บาท และ คศ.3 13,160-19,410 บาท
          2.ปริญญาตรี 5 ปี ครูผู้ช่วย 9,140 -17,310 บาท, คศ.1 9,210-23,360 บาท, คศ.2 13,160-22,940 บาท และ คศ.3 13,160-23,280 บาท
          3.ปริญญาโททั่วไป ครูผู้ช่วย 10,190-17,690 บาท, คศ.1 10,190-25,730 บาท, คศ.2 13,160-25,930 บาท, คศ.3 13,160-25,740 บาท
          และ 4.ปริญญาเอก ครูผู้ช่วย 13,770-17,690 บาท, คศ.1 13,860-30,710 บาท, คศ.2 13,910 -35,050 บาท, คศ.3 13,910-35,120 บาท, คศ.4 24,400-34,690 บาท และ คศ.5 29,980-34,440 บาท
          "ตัวอย่างการปรับเงินเดือนชดเชย เช่น ผู้ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี อันดับ คศ.3 หากเงินเดือน 12,530 บาท จะได้รับปรับเงินเดือน 15,800 บาท แต่จะไม่ได้เงินเพิ่มการครองชีพ แต่หากเงินที่ได้รับไม่ถึง 15,000 บาท และหลังจากปรับแล้วก็ไม่เกิน 15,000 บาท จะได้เงินเพิ่มการครองชีพด้วย" นายสุบรรณ กล่าว

          ที่มา: http://www.siamrath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1341 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.81  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์