ศธ.เร่งชำระเนื้อหาอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
20 พฤศจิกายน 2555

      

ศธ.เร่งชำระเนื้อหาอาเซียน

 

          นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดศธ. กล่าวว่า ในการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษานั้น ตนได้ให้นโยบายผู้ตรวจราชการลงไปติดตามงานของทุกองค์กรหลักในศธ.โดยการปฏิรูปการศึกษานั้น จะไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาครู ซึ่งจะต้องเน้นหน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กมากขึ้น
          นอกจากนี้ ยังมีเสียงเรียกร้องให้นำวิชาประวัติศาสตร์มาสอนเด็กมากขึ้น ให้เด็กรู้จักที่มาของตนเอง ซึ่งขณะนี้ตนได้หารือกับนายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร ถึงการชำระประวัติศาสตร์ในกลุ่มอาเซียน เบื้องต้นจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแล เน้นไปที่ประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ เริ่มต้นที่สิบสองปันนา ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะคนไทยเป็นชนชาติเดียวกันแต่แยกกันออกมา
          ปลัดศธ. กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ในการชำระประวัติศาสตร์ก็เพื่อ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพราะประวัติศาสตร์ที่นักเรียนใช้ศึกษากันมานั้น เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างเขียน ทำให้มีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องชำระประวัติศาสตร์ในกลุ่มอาเซียนให้สอดคล้องกัน เพราะทั้ง 10 ประเทศ ก็เหมือนเป็นญาติกัน โดยหลักสูตรจะเริ่มจากอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จ ภายในเดือนมิ.ย.ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ ต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมด้วย

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
79 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์