ศธ.เร่งชำระเนื้อหาอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
20 พฤศจิกายน 2555

      

ศธ.เร่งชำระเนื้อหาอาเซียน

 

          นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดศธ. กล่าวว่า ในการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษานั้น ตนได้ให้นโยบายผู้ตรวจราชการลงไปติดตามงานของทุกองค์กรหลักในศธ.โดยการปฏิรูปการศึกษานั้น จะไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาครู ซึ่งจะต้องเน้นหน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กมากขึ้น
          นอกจากนี้ ยังมีเสียงเรียกร้องให้นำวิชาประวัติศาสตร์มาสอนเด็กมากขึ้น ให้เด็กรู้จักที่มาของตนเอง ซึ่งขณะนี้ตนได้หารือกับนายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร ถึงการชำระประวัติศาสตร์ในกลุ่มอาเซียน เบื้องต้นจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแล เน้นไปที่ประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ เริ่มต้นที่สิบสองปันนา ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะคนไทยเป็นชนชาติเดียวกันแต่แยกกันออกมา
          ปลัดศธ. กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ในการชำระประวัติศาสตร์ก็เพื่อ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพราะประวัติศาสตร์ที่นักเรียนใช้ศึกษากันมานั้น เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างเขียน ทำให้มีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องชำระประวัติศาสตร์ในกลุ่มอาเซียนให้สอดคล้องกัน เพราะทั้ง 10 ประเทศ ก็เหมือนเป็นญาติกัน โดยหลักสูตรจะเริ่มจากอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จ ภายในเดือนมิ.ย.ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ ต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมด้วย

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
493 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์