หนึ่งครูอ่านหนึ่งล้านศิษย์ตื่น
  ข่าวทั้งหมด
15 พฤศจิกายน 2555

      

                    พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี ประธานกรรมการมูลนิธิวิมุตตยาลัย พร้อมด้วย นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมแถลงข่าวโครงการ “หนึ่งครูอ่านหนึ่งล้านศิษย์ตื่น”เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาการ

                 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กล่าวว่า คนไทยอ่านหนังสือเพียง ๒ เล่มต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่อ่านหนังสือมากถึง ๖๐ เล่มต่อคนต่อปี ซึ่งปัจจัยที่ทำให้คนไทยอ่านหนังสือน้อยลง คือสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กไทย ทำให้การสนใจต่อการอ่านลดน้อยลง ดังนั้น โครงการ “หนึ่งครูอ่านหนึ่งล้านศิษย์ตื่น” จึงเป็นโครงการที่สร้างการอ่านโดยอาศัยครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ ซึ่งมีเป้าหมายให้ครู ๑ ท่านเป็นแรงงบันดาลใจแก่ศิษย์ ๑,๐๐๐ คน ซึ่งจะสร้างนักอ่านได้ถึง ๑ ล้านคน

                          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันมีทางเลือกสำหรับการอ่านที่หลากหลาย ทั้งจากหนังสือ หรือการอ่านผ่าน e-Booksซึ่งมีเสน่ห์ ความสะดวกและหลากหลายที่ต่างกัน โดยการอ่านหนังสือต้องเริ่มอ่านในสิ่งที่ชอบเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น ซึ่งการอ่านจะทำให้เรารู้กว้าง รู้ลึก มีทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิต รู้จักคิดแยกแยะ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข ทั้งนี้โรงเรียนควรส่งเสริมการอ่านโดยพัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือที่หลากหลาย น่าอ่าน และจัดเกม หรือกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือ ให้เด็กมีทางเลือกในการอ่านหนังสือที่มากขึ้น

                         สำหรับโครงการ “หนึ่งครูอ่านหนึ่งล้านศิษย์ตื่น” เป็นความร่วมมือระหว่าง พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานกรรมการมูลนิธิวิมุตตยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)มุ่งขับเคลื่อนการสร้างวาระการอ่านแห่งชาติผ่านเครือข่ายโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยมี แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ และ เชียร์ ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ เป็นทูตรักการอ่าน เพื่อดำเนินการกระตุ้นให้เกิดนักอ่านหน้าใหม่ในสังคมและก้าวไปสู่สังคมรักการอ่านในที่สุด

ธมกร/สรุป/วิชัย/ภาพ

                                                                                                                                                                                                  กลุ่มสารนิเทศ/สอ.สป.

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
220 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์