ถวายสัตย์ปฏิญาณ
  ข่าวทั้งหมด
2 พฤศจิกายน 2555

       รัฐมนตรีที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรีใหม่ ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ๓ ร่วมถ่ายภาพหมู่บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ก่อนเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ก่อนหน้านั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดเตรียมสถานที่ ณ ห้องโดมม่วง ทำเนียบรัฐบาล สำหรับให้คณะรัฐมนตรีถ่ายภาพเดี่ยว ก่อนที่จะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลไปยังโรงพยาบาลศิริราชเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ โดยในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนั้น เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิ และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิิการ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.48  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์