สมศ.วัดร.ร.นานาชาติเน้นรู้ไทย
  ข่าวทั้งหมด
30 ตุลาคม 2555

      

สมศ.วัดร.ร.นานาชาติเน้นรู้ไทย

 

          ดร.คมศร วงษ์รักษา รอง ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยถึงการประเมินภายนอกสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556 ว่า มีโรงเรียนนานาชาติที่จะเข้ารับการประเมิน 49 แห่ง จากทั้งหมด 134 แห่ง ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ นั้น สมศ.จะเน้นคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โดยกำหนดตัวบ่งชี้พื้นฐาน 4 ข้อ ประกอบด้วย ค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อาทิ ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย, ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
          "เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย แม้จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวเริ่มใช้มาตั้งแต่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ซึ่งในขณะนั้นโรงเรียนอาจยังไม่คุ้นชินกับตัวบ่งชี้ใหม่ อย่างไรก็ตามในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 นี้ สมศ. คาดหวังให้ตัวบ่งชี้ดังกล่าวสร้างความตระหนักในการให้ความสำคัญกับภาษาและวัฒนธรรมไทยในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น ส่วนเรื่องของการประเมินคุณภาพหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ สมศ.จะใช้ผลควบคู่กับการประเมินภายนอกจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองแล้วจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของไทย เนื่องจากระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติมีการนำหลักสูตรมาจากประเทศต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนนั้น ๆ" ดร.คมศร กล่าว.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1073 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์