สมศ.วัดร.ร.นานาชาติเน้นรู้ไทย
  ข่าวทั้งหมด
30 ตุลาคม 2555

      

สมศ.วัดร.ร.นานาชาติเน้นรู้ไทย

 

          ดร.คมศร วงษ์รักษา รอง ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยถึงการประเมินภายนอกสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556 ว่า มีโรงเรียนนานาชาติที่จะเข้ารับการประเมิน 49 แห่ง จากทั้งหมด 134 แห่ง ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ นั้น สมศ.จะเน้นคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โดยกำหนดตัวบ่งชี้พื้นฐาน 4 ข้อ ประกอบด้วย ค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อาทิ ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย, ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
          "เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย แม้จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวเริ่มใช้มาตั้งแต่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ซึ่งในขณะนั้นโรงเรียนอาจยังไม่คุ้นชินกับตัวบ่งชี้ใหม่ อย่างไรก็ตามในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 นี้ สมศ. คาดหวังให้ตัวบ่งชี้ดังกล่าวสร้างความตระหนักในการให้ความสำคัญกับภาษาและวัฒนธรรมไทยในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น ส่วนเรื่องของการประเมินคุณภาพหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ สมศ.จะใช้ผลควบคู่กับการประเมินภายนอกจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองแล้วจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของไทย เนื่องจากระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติมีการนำหลักสูตรมาจากประเทศต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนนั้น ๆ" ดร.คมศร กล่าว.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
203 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์