โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ’บ้านเชียงวิทยา’สอน นร.ทำนาพึ่งพาตนเอง
  ข่าวทั้งหมด
16 ตุลาคม 2555

      

โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 'บ้านเชียงวิทยา'สอน นร.ทำนาพึ่งพาตนเอง

 

          พิชิต วีระชัย
          บนเนื้อที่ 10 ไร่ ที่ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธายกให้กับ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งทางโรงเรียนได้ใช้พื้นที่ทั้งหมดไว้ทำนา โดยให้เด็กนักเรียนช่วยกันตั้งแต่การไถ ปักดำ จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งในช่วง 3 ปีแห่งการทำนาได้กลายเป็นวิถีชีวิตของเด็กนักเรียนบ้านเชียงวิทยาไปแล้ว
          นายสมดุล โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นโรงเรียนมัธยมอีกแห่งหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การ ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการทำนาถือเป็นอาชีพของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมายาวนาน ในส่วนของพื้นที่ทำนาจำนวน 10 ไร่นั้นมีชาวบ้านใจดีที่มีจิตกุศลยกให้กับทางโรงเรียนในการทำนาและเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมานานกว่า 3 ปีแล้ว
          แต่ละปีเมื่อถึงช่วงหน้าทำนา ชาวบ้านในเขต ต.บ้านเชียง และเด็กนักเรียนจะพร้อมใจกันมาทำนา เริ่มตั้งแต่การไถพรวน ปรับแต่งพื้น และการปลูกต้นกล้าข้าว ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตของเด็กนักเรียนไปแล้ว และการลงแขกดำนาเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันไม่เสียค่าใช้จ่าย พอถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวชาวบ้านและเด็กนักเรียนจะพร้อมใจกันเกี่ยวและนวดข้าว เมื่อได้ข้าวมาแล้วบางส่วนจะนำไปเป็นกองทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน บางส่วนนำไปซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียน โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณของทางราชการ
          นายปราโมทย์ ภูมิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  อุดรธานี กล่าวว่า มีโรงเรียนมัธยมในสังกัดกว่า 63 แห่ง ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯให้การสนับสนุนโรง เรียนแต่ละแห่งได้ฝึกทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการเข้าร่วมกิจกรรมดำนาของโรงเรียนแห่งนี้ มีวิถีการเกษตรหลายอย่าง เช่น การทำนา การเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศิลปหัตถกรรมการฝีมือ เช่น การทำเครื่องปั้นดินเผา และการทอผ้าพื้นเมืองลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น
          ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา รู้จักพึ่งพาตนเอง และรู้จักความยากลำบากของชาวนาว่ากว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดต้องเหนื่อยแค่ไหน สำหรับโรงเรียนแห่งนี้มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียนตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ จนเป็นโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาเกี่ยวกับเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโครงการหลักเศรษฐกิจพอเพียงทางสำนักงานเขตฯ มีงบประมาณสนับสนุนให้แต่ละแห่งรวม 1 ล้านบาท.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1103 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์