โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ’บ้านเชียงวิทยา’สอน นร.ทำนาพึ่งพาตนเอง
  ข่าวทั้งหมด
16 ตุลาคม 2555

      

โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 'บ้านเชียงวิทยา'สอน นร.ทำนาพึ่งพาตนเอง

 

          พิชิต วีระชัย
          บนเนื้อที่ 10 ไร่ ที่ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธายกให้กับ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งทางโรงเรียนได้ใช้พื้นที่ทั้งหมดไว้ทำนา โดยให้เด็กนักเรียนช่วยกันตั้งแต่การไถ ปักดำ จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งในช่วง 3 ปีแห่งการทำนาได้กลายเป็นวิถีชีวิตของเด็กนักเรียนบ้านเชียงวิทยาไปแล้ว
          นายสมดุล โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นโรงเรียนมัธยมอีกแห่งหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การ ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการทำนาถือเป็นอาชีพของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมายาวนาน ในส่วนของพื้นที่ทำนาจำนวน 10 ไร่นั้นมีชาวบ้านใจดีที่มีจิตกุศลยกให้กับทางโรงเรียนในการทำนาและเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมานานกว่า 3 ปีแล้ว
          แต่ละปีเมื่อถึงช่วงหน้าทำนา ชาวบ้านในเขต ต.บ้านเชียง และเด็กนักเรียนจะพร้อมใจกันมาทำนา เริ่มตั้งแต่การไถพรวน ปรับแต่งพื้น และการปลูกต้นกล้าข้าว ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตของเด็กนักเรียนไปแล้ว และการลงแขกดำนาเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันไม่เสียค่าใช้จ่าย พอถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวชาวบ้านและเด็กนักเรียนจะพร้อมใจกันเกี่ยวและนวดข้าว เมื่อได้ข้าวมาแล้วบางส่วนจะนำไปเป็นกองทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน บางส่วนนำไปซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียน โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณของทางราชการ
          นายปราโมทย์ ภูมิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  อุดรธานี กล่าวว่า มีโรงเรียนมัธยมในสังกัดกว่า 63 แห่ง ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯให้การสนับสนุนโรง เรียนแต่ละแห่งได้ฝึกทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการเข้าร่วมกิจกรรมดำนาของโรงเรียนแห่งนี้ มีวิถีการเกษตรหลายอย่าง เช่น การทำนา การเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศิลปหัตถกรรมการฝีมือ เช่น การทำเครื่องปั้นดินเผา และการทอผ้าพื้นเมืองลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น
          ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา รู้จักพึ่งพาตนเอง และรู้จักความยากลำบากของชาวนาว่ากว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดต้องเหนื่อยแค่ไหน สำหรับโรงเรียนแห่งนี้มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียนตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ จนเป็นโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาเกี่ยวกับเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโครงการหลักเศรษฐกิจพอเพียงทางสำนักงานเขตฯ มีงบประมาณสนับสนุนให้แต่ละแห่งรวม 1 ล้านบาท.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
188 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์