สสวท. จับมือนักเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิกสร้างเว็บไซต์ www.programming.in.th อบรมเขียนภาษาซี ฟรี !
  ข่าวทั้งหมด
4 สิงหาคม 2551

      


Source - Press Release, Local (Th/Eng)

Monday, August 04, 2008  11:12

         

          เขียนโปรแกรมไม่ยากอย่างที่คิด สสวท.  จับมือนักเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิกสร้างเว็บไซต์ www.programming.in.th อบรมเขียนภาษาซี ฟรี !
          นางสาวนารี  วงศ์สิโรจน์กุล  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่า  สาขาคอมพิวเตอร์  สสวท. ขอเชิญผู้สนใจสอบถามและสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซี ผ่านเว็บไซต์ www.programming.in.th เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้  เนื้อหาบทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาซีในรูปแบบออนไลน์มีการเรียงลำดับบทจากง่ายไปยังยาก ซึ่งผู้เรียนจะไม่สามารถอ่านเนื้อหาหรือทำโจทย์ในบทถัดไปได้ หากว่ายังไม่ผ่านบทก่อนหน้า ทั้งนี้ในแต่ละบท ยังมีโจทย์สำหรับฝึกเขียนโปรแกรม และดูผลลัพธ์ของโปรแกรมผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันที หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02 392 4021 ต่อ 3415, 3414, 3406
          เว็บไซต์ www.programming.in.th จัดทำขึ้นโดยสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ร่วมกับนักวิชาการ และนักศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์ขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านการเขียนโปรแกรมและสนับสนุนงานด้านวิชาการในการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 23 ในปี พ.ศ. 2554  โดยผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้สะดวก
ทุกที่ทุกเวลา โดยเนื้อหาจะเน้นเฉพาะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี   วิธีการแก้ปัญหาซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงโจทย์ปัญหาที่ใช้ในการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ และทำให้การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่วๆ ไปซึ่งจะนำไปสุ่การพัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนการสอน และการวิจัยที่จะช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศต่อไป
          หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซี ผ่านเว็บไซต์ www.programming.in.th แบ่งหมวดการเรียนรู้ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Task  รวบรวมโจทย์สำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่ลักษณะโจทย์เป็นรูปแบบเดียวกับโจทย์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยมีหลากหลายระดับความยากง่าย ให้สมาชิกสามารถเลือกทำ และส่งโค้ดโปรแกรมขึ้นมาผ่านห้าเว็บไซต์ และรอรับผลการตรวจในทันทีว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ Tutorail เนื้อหาบทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาซีในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการเรียงลำดับบท จากง่ายไปยังยาก ซึ่งผู้เรียนจะไม่สามารถอ่านเนื้อหาหรือทำโจทย์ในบทถัดไปได้ หากว่ายังไม่ผ่านบทก่อนหน้า
          ทั้งนี้ในแต่ละบท ยังมีโจทย์สำหรับฝึกเขียนโปรแกรม และดูผลลัพท์ของโปรแกรมผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันที Challenge พักสมองจากการคิดโจทย์ยาก ๆ ในหมวด Task มาทำโจทย์ประเภทคำถาม-คำตอบ ในหมวดนี้จะมีโจทย์หลากหลายประเภท  บางข้ออาจจะตอบได้โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูล บางข้ออาจจะสามารถ ตอบได้โดยใช้กูเกิ้ลช่วยหา หรือบางข้ออาจจะต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อหาคำตอบ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สสวท.
201 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์