สพป.อำนาจเจริญ แจงแท็บเล็ตไร้ปัญหา
  ข่าวทั้งหมด
12 ตุลาคม 2555

      

สพป.อำนาจเจริญ แจงแท็บเล็ตไร้ปัญหา

 

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ (สพป.อจ.) เปิดเผยว่า จากที่มีข่าว สพป.อำนาจเจริญ แจกแท็บเล็ตไม่ครบทุกโรงเรียน และบางแห่งที่รับแท็บเล็ตไปไม่มีโปรแกรม ทำให้ต้องนำเครื่องไปลงโปรแกรมที่เขตพื้นที่ฯนั้น ขอชี้แจงว่า สพป.อำนาจเจริญ ได้แจกแท็บเล็ตให้กับโรงเรียน ระยะที่ 1 ในวันที่ 7 กันยายน จำนวน 56 โรงเรียน รวม 2,020 เครื่อง โดยดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับแท็บเล็ตทุกขั้นตอน 2.เลือกจัดสรรให้โรงเรียนใดก็จัดแท็บเล็ตให้เต็มตามจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีชื่อปรากฏและมีอยู่จริง
          ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ กล่าวต่อว่า 3.วันที่โรงเรียนมารับเครื่อง ได้ชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและครูว่าให้ตรวจสอบแท็บเล็ตทุกเครื่อง ทั้งสภาพเครื่องภายนอก อุปกรณ์ประกอบ และให้เปิดเครื่องเพื่อดูเนื้อหาที่บรรจุในเครื่อง และ Mac address (หมายเลขประจำเครื่อง) ทุกเครื่อง ก่อนที่จะรับแท็บเล็ต หากเครื่องใดเปิดใช้งานไม่ได้ สพป.อำนาจเจริญจะไม่ให้โรงเรียนรับไป ซึ่งในวันที่โรงเรียนมารับแท็บเล็ต พบว่าทุกเครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่มีการส่งคืนเขต พื้นที่ฯ และครูที่มารับได้ลงลายมือรับเครื่องทุกโรงเรียน 4.ได้อบรมครูผู้สอนแล้วจำนวน 3 รุ่น ประมาณ 300 คน ไม่ได้รับการแจ้งจากครูที่เข้าอบรมว่าแท็บเล็ตไม่มีเนื้อหาแต่อย่างใด ทุกโรงเรียนสามารถใช้งานแท็บเล็ตได้ตามเนื้อหาที่อบรม และ 5.ได้สอบถาม ผู้บริหารโรงเรียนและครู ปรากฏว่าไม่มีปัญหาการใช้งาน และได้รับเครื่องครบตามจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
831 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์