สพป.อำนาจเจริญ แจงแท็บเล็ตไร้ปัญหา
  ข่าวทั้งหมด
12 ตุลาคม 2555

      

สพป.อำนาจเจริญ แจงแท็บเล็ตไร้ปัญหา

 

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ (สพป.อจ.) เปิดเผยว่า จากที่มีข่าว สพป.อำนาจเจริญ แจกแท็บเล็ตไม่ครบทุกโรงเรียน และบางแห่งที่รับแท็บเล็ตไปไม่มีโปรแกรม ทำให้ต้องนำเครื่องไปลงโปรแกรมที่เขตพื้นที่ฯนั้น ขอชี้แจงว่า สพป.อำนาจเจริญ ได้แจกแท็บเล็ตให้กับโรงเรียน ระยะที่ 1 ในวันที่ 7 กันยายน จำนวน 56 โรงเรียน รวม 2,020 เครื่อง โดยดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับแท็บเล็ตทุกขั้นตอน 2.เลือกจัดสรรให้โรงเรียนใดก็จัดแท็บเล็ตให้เต็มตามจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีชื่อปรากฏและมีอยู่จริง
          ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ กล่าวต่อว่า 3.วันที่โรงเรียนมารับเครื่อง ได้ชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและครูว่าให้ตรวจสอบแท็บเล็ตทุกเครื่อง ทั้งสภาพเครื่องภายนอก อุปกรณ์ประกอบ และให้เปิดเครื่องเพื่อดูเนื้อหาที่บรรจุในเครื่อง และ Mac address (หมายเลขประจำเครื่อง) ทุกเครื่อง ก่อนที่จะรับแท็บเล็ต หากเครื่องใดเปิดใช้งานไม่ได้ สพป.อำนาจเจริญจะไม่ให้โรงเรียนรับไป ซึ่งในวันที่โรงเรียนมารับแท็บเล็ต พบว่าทุกเครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่มีการส่งคืนเขต พื้นที่ฯ และครูที่มารับได้ลงลายมือรับเครื่องทุกโรงเรียน 4.ได้อบรมครูผู้สอนแล้วจำนวน 3 รุ่น ประมาณ 300 คน ไม่ได้รับการแจ้งจากครูที่เข้าอบรมว่าแท็บเล็ตไม่มีเนื้อหาแต่อย่างใด ทุกโรงเรียนสามารถใช้งานแท็บเล็ตได้ตามเนื้อหาที่อบรม และ 5.ได้สอบถาม ผู้บริหารโรงเรียนและครู ปรากฏว่าไม่มีปัญหาการใช้งาน และได้รับเครื่องครบตามจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์