คุรุสดุดี
  ข่าวทั้งหมด
8 ตุลาคม 2555

      

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๙๔๔ คน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕


รมว.ศธ.กล่าว่า โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพ และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" จำนวน ๙๔๔ คน รวมทั้งได้ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประกาศยกย่องครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย "กว" จำนวน ๖ คนด้วย

สำหรับการจัดงานในวันที่ ๕ ตุลาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ UNESCO ได้กำหนดให้เป็นวันครูโลก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมครูที่จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลก เพื่อต้องการให้สาธารณชนเห็นคุณค่าของครูและความสำคัญของวิชาชีพครู

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

ภาพเพิ่มเติม http://www.moe.go.th/websm/2012/oct/269.html


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
829 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.38  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์