คุรุสดุดี
  ข่าวทั้งหมด
8 ตุลาคม 2555

      

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๙๔๔ คน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕


รมว.ศธ.กล่าว่า โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพ และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" จำนวน ๙๔๔ คน รวมทั้งได้ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ประกาศยกย่องครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย "กว" จำนวน ๖ คนด้วย

สำหรับการจัดงานในวันที่ ๕ ตุลาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ UNESCO ได้กำหนดให้เป็นวันครูโลก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมครูที่จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลก เพื่อต้องการให้สาธารณชนเห็นคุณค่าของครูและความสำคัญของวิชาชีพครู

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

ภาพเพิ่มเติม http://www.moe.go.th/websm/2012/oct/269.html


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
651 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.81  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์