ผู้แทนกระทรวงลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ นร. น้ำท่วม
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2555

      

ผู้แทนกระทรวงลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ นร. น้ำท่วม

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะนำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่ร่วมกัน เมื่อวานนี้

          ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้แทนกระทรวงได้รับฟังสรุปสถานการณ์สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว (สพป.) เขต ๒ อำเภออรัญประเทศ  ซึ่งพบว่ามีสถานศึกษาในสังกัดได้รับผลกระทบ จำนวน ๒๒ โรง ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายบริเวณโดยรอบโรงเรียน ระดับน้ำสูงตั้งแต่ ๑๐ เซนติเมตร ถึง ๑.๕ เมตร
ในเบื้องต้นทาง สพป. แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจัดทำประมาณการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด  ส่วนด้านการเรียนการสอนจะดำเนินการซ่อมเสริมหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วนต่อไป

                จากนั้นคณะเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ตัวแทนครู นักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่หนองไทร โรงเรียนบ้านด่าน
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนบ้านวังบัวทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามลำดับ

*****************************************

ศศิพิชญ์ / สรุป

ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
131 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์