งานยะลายาลันมหัศจรรย์เด็กใต้พร้อมสู่อาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
1 ตุลาคม 2555

      

งานยะลายาลันมหัศจรรย์เด็กใต้พร้อมสู่อาเซียน

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ยะลา ยาลัน : มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 1" เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 51 สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ถือเป็นความร่วมมือของภาคราชการกับภาคเอกชน งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีทุกประการ
          ขณะนี้งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 คณะกรรมการจัดงานกำหนดการจัดงาน "มหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยะลา ยาลัน : มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 5" ขึ้น เมื่อวันที่ 26-28 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
          นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยะลา ยาลัน : มหัศจรรย์เด็กใต้ปีนี้ เป็นการจัดที่ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ "พระราชินี" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วยดี ทั้งภาครัฐ-เอกชน
          เนื่องจากทุกฝ่ายมองเห็นว่างานนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถในเชิงทักษะต่าง ๆ ทุกสาขา เพราะคุณภาพการศึกษาไม่ใช่มีเพียงเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น แต่ต้องเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถในเชิงทักษะทางวิชาการอย่างเต็มที่ เพื่อคัดเลือกคนเก่งไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคต่อไป สำหรับการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ในงานมหกรรมดังกล่าวได้แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจำแนกเป็นรายการการแข่งขันย่อย ๆ จำนวน 122 รายการ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 13 หน่วย และจากกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครยะลา จำนวน 1 หน่วย และจากโรงเรียนเอกชน จำนวน 1 หน่วย รวมทั้งหมด 15 หน่วย เข้าร่วมแข่งขัน
          นายดุสิต ณ สุวรรณ ผอ.รร.นิบงชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงาน กล่าวว่า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ และคณะครูทุกคนยินดีที่ได้มาใช้โรงเรียนเป็นสถานที่จัดงาน เราทุกคนพร้อมที่จะให้บริการ เปิดห้องเรียนให้เป็นสนามการแข่งขันทุกรายการ เพราะที่นี่เป็นตลาดวิชาที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้ามาซื้อหาได้ ภายในห้องเรียนเป็นสถานที่แข่งขัน ห้องประชุมเป็นเวทีการแสดง กลางสนามเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ ในช่วงระยะเวลาของการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีนโยบายให้มีการนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นผลงานของโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนทราบว่า การจัดการศึกษาสมัยใหม่ไม่ได้มีแต่เฉพาะการสอนในห้องเรียนเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ในทุกโอกาส ทุกสถานที่ จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อชีวิตมากถึง 17 เรื่อง คือภาษาไทยชายแดนใต้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียนศึกษา อิสลามศึกษา วิถีพุทธวิถีธรรม ฯลฯ ทั้งนี้งานยะลา ยาลัน เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการจัดงานมหกรรมการศึกษาของยะลา ครูทุกโรงเรียนส่งเด็กมาประชันกันบนเวทีแห่งนี้ เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี นักเรียนคนใดที่ผ่านการทดสอบถือว่าพร้อมที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับอื่นได้ จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมามีหลายรายการที่เด็กจากยะลา สามารถคว้าชัยในระดับชาติได้อย่างสมภาคภูมิ
          ขณะที่นายสมชาย เอี่ยวสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 1 กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่เขตพื้นที่จัดเวทีให้เด็ก ๆ ได้ประลองฝีมือกันปีละครั้ง เพื่อคัดเลือกคนเก่งที่สุดไปประลองฝีมือกับคนเก่งในจังหวัดอื่น ๆ แม้ว่าบางครั้งจะต้องเสียเวลาเรียนไปบ้างก็ตาม แต่ก็ถือว่ากิจกรรมในลักษณะนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตให้แข็ง แกร่งขึ้น
          นางกาญจนา อนันตโภไคย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กล่าวว่า "เด็ก ๆ ที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนระดับกลุ่มหลายรายการ บางคนต้องซ้ำกับรายการอื่น จะสละสิทธิก็เสียดาย เพราะประสบการณ์อย่างนี้ไม่ใช่จะหากันได้ง่าย ๆ".

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ต.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
639 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์