งานยะลายาลันมหัศจรรย์เด็กใต้พร้อมสู่อาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
1 ตุลาคม 2555

      

งานยะลายาลันมหัศจรรย์เด็กใต้พร้อมสู่อาเซียน

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ยะลา ยาลัน : มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 1" เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 51 สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ถือเป็นความร่วมมือของภาคราชการกับภาคเอกชน งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีทุกประการ
          ขณะนี้งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 คณะกรรมการจัดงานกำหนดการจัดงาน "มหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยะลา ยาลัน : มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 5" ขึ้น เมื่อวันที่ 26-28 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
          นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยะลา ยาลัน : มหัศจรรย์เด็กใต้ปีนี้ เป็นการจัดที่ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ "พระราชินี" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วยดี ทั้งภาครัฐ-เอกชน
          เนื่องจากทุกฝ่ายมองเห็นว่างานนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถในเชิงทักษะต่าง ๆ ทุกสาขา เพราะคุณภาพการศึกษาไม่ใช่มีเพียงเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น แต่ต้องเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถในเชิงทักษะทางวิชาการอย่างเต็มที่ เพื่อคัดเลือกคนเก่งไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคต่อไป สำหรับการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ในงานมหกรรมดังกล่าวได้แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจำแนกเป็นรายการการแข่งขันย่อย ๆ จำนวน 122 รายการ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 13 หน่วย และจากกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครยะลา จำนวน 1 หน่วย และจากโรงเรียนเอกชน จำนวน 1 หน่วย รวมทั้งหมด 15 หน่วย เข้าร่วมแข่งขัน
          นายดุสิต ณ สุวรรณ ผอ.รร.นิบงชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงาน กล่าวว่า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ และคณะครูทุกคนยินดีที่ได้มาใช้โรงเรียนเป็นสถานที่จัดงาน เราทุกคนพร้อมที่จะให้บริการ เปิดห้องเรียนให้เป็นสนามการแข่งขันทุกรายการ เพราะที่นี่เป็นตลาดวิชาที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้ามาซื้อหาได้ ภายในห้องเรียนเป็นสถานที่แข่งขัน ห้องประชุมเป็นเวทีการแสดง กลางสนามเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ ในช่วงระยะเวลาของการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีนโยบายให้มีการนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นผลงานของโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนทราบว่า การจัดการศึกษาสมัยใหม่ไม่ได้มีแต่เฉพาะการสอนในห้องเรียนเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ในทุกโอกาส ทุกสถานที่ จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อชีวิตมากถึง 17 เรื่อง คือภาษาไทยชายแดนใต้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียนศึกษา อิสลามศึกษา วิถีพุทธวิถีธรรม ฯลฯ ทั้งนี้งานยะลา ยาลัน เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการจัดงานมหกรรมการศึกษาของยะลา ครูทุกโรงเรียนส่งเด็กมาประชันกันบนเวทีแห่งนี้ เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี นักเรียนคนใดที่ผ่านการทดสอบถือว่าพร้อมที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับอื่นได้ จะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมามีหลายรายการที่เด็กจากยะลา สามารถคว้าชัยในระดับชาติได้อย่างสมภาคภูมิ
          ขณะที่นายสมชาย เอี่ยวสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 1 กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่เขตพื้นที่จัดเวทีให้เด็ก ๆ ได้ประลองฝีมือกันปีละครั้ง เพื่อคัดเลือกคนเก่งที่สุดไปประลองฝีมือกับคนเก่งในจังหวัดอื่น ๆ แม้ว่าบางครั้งจะต้องเสียเวลาเรียนไปบ้างก็ตาม แต่ก็ถือว่ากิจกรรมในลักษณะนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตให้แข็ง แกร่งขึ้น
          นางกาญจนา อนันตโภไคย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กล่าวว่า "เด็ก ๆ ที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนระดับกลุ่มหลายรายการ บางคนต้องซ้ำกับรายการอื่น จะสละสิทธิก็เสียดาย เพราะประสบการณ์อย่างนี้ไม่ใช่จะหากันได้ง่าย ๆ".

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ต.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
143 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์