นักวิจัยมช.พบยุงลายดื้อยา "ดีดีที"
  ข่าวทั้งหมด
4 สิงหาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์เดลินิวส์ (Th)

Monday, August 04, 2008  03:20

          กำจัดยากนำไข้เลือดออกระบาด ควบคุมโรคไร้ผล-เร่งแก้ปัญหา

          ดร.ละเอียด ประพันธดารา นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่คณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจพื้นที่ในภาคเหนือ เพื่อวิจัยการดื้อยาฆ่าแมลงในยุง โดยการศึกษากลไกการดื้อต่อสารเคมี “ดีดีที” และกลุ่มไพรีทรอยด์ รวมทั้งสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่น เพอร์เมธริน เดลต้าเมธริน ซึ่งมีการใช้มากในประเทศไทยพบว่า ยุงลายมีอัตราการดื้อต่อสารเคมี “ดีดีที” เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และยังดื้อต่อสารเคมีอื่น ๆ ในกลุ่มไพรีทรอยด์ อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การกำจัดและควบคุมประชากรยุงโดยใช้สารเคมีฆ่าแมลงได้ผลไม่เต็มที่ หรืออาจล้มเหลวในการควบคุมโรคติดเชื้อ เช่น มาลาเรีย และไข้เลือดออก ดังนั้น การตรวจสอบภาวะความไวต่อสารเคมีฆ่าแมลงที่ใช้จัดการเพื่อเลือกสารเคมีที่จะนำมาใช้ทดแทน และการหาวิธีป้องกันมิให้เกิดการดื้อ จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง และปฏิบัติให้ครบ จึงจะสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้

          นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เปิดเผยอีกว่า สาเหตุที่ทำให้ยุงดื้อยาฆ่าแมลง เนื่องจากการใช้ยาฆ่าแมลงในประเทศไทยไม่มีการควบคุมและใช้ตามใจชอบ โดยไม่มีการตรวจสอบมาก่อนว่า ยุงจะดื้อยาฆ่าแมลงชนิดดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนั้นยังพบว่ายาฆ่าแมลงในบ้านเรือน เป็นชนิดเดียวกันกับที่พบการดื้อยา แต่ถ้าหากยังมีการใช้ยาฆ่าแมลงชนิดที่มีฤทธิ์แรงขึ้นเรื่อย ๆ ก็ยิ่งจะทำให้เกิดการดื้อยา จนกระทั่งไม่สามารถควบคุมการแพร่พันธ์ยุงจากตัวยาฆ่าแมลงที่ใช้อยู่ และจะไม่สามารถทำลายยุงได้

          ดร.ละเอียด เปิดเผยเพิ่มเติมอีกด้วยว่า นอกจากนี้จากการดื้อยา ยังอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคมาลาเรีย เหมือนกับประเทศศรีลังกา ได้    ดังนั้น การบริหารการใช้ยาฆ่าแมลง (Insecticide Management) จะมีประสิทธิภาพ จะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นได้แก่การตรวจสอบระดับการดื้อยาของประชากรยุง การวินิจฉัยกลไกการดื้อยาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีปัญหา (Early detection) และการติดตามการใช้ยาอย่างมีหลักการที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหลักสถิติ ทั้งนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ นักวิจัย และจะต้องมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.dailynews.co.th
112 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์