นักวิจัยมช.พบยุงลายดื้อยา "ดีดีที"
  ข่าวทั้งหมด
4 สิงหาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์เดลินิวส์ (Th)

Monday, August 04, 2008  03:20

          กำจัดยากนำไข้เลือดออกระบาด ควบคุมโรคไร้ผล-เร่งแก้ปัญหา

          ดร.ละเอียด ประพันธดารา นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่คณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจพื้นที่ในภาคเหนือ เพื่อวิจัยการดื้อยาฆ่าแมลงในยุง โดยการศึกษากลไกการดื้อต่อสารเคมี “ดีดีที” และกลุ่มไพรีทรอยด์ รวมทั้งสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่น เพอร์เมธริน เดลต้าเมธริน ซึ่งมีการใช้มากในประเทศไทยพบว่า ยุงลายมีอัตราการดื้อต่อสารเคมี “ดีดีที” เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และยังดื้อต่อสารเคมีอื่น ๆ ในกลุ่มไพรีทรอยด์ อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การกำจัดและควบคุมประชากรยุงโดยใช้สารเคมีฆ่าแมลงได้ผลไม่เต็มที่ หรืออาจล้มเหลวในการควบคุมโรคติดเชื้อ เช่น มาลาเรีย และไข้เลือดออก ดังนั้น การตรวจสอบภาวะความไวต่อสารเคมีฆ่าแมลงที่ใช้จัดการเพื่อเลือกสารเคมีที่จะนำมาใช้ทดแทน และการหาวิธีป้องกันมิให้เกิดการดื้อ จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง และปฏิบัติให้ครบ จึงจะสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้

          นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เปิดเผยอีกว่า สาเหตุที่ทำให้ยุงดื้อยาฆ่าแมลง เนื่องจากการใช้ยาฆ่าแมลงในประเทศไทยไม่มีการควบคุมและใช้ตามใจชอบ โดยไม่มีการตรวจสอบมาก่อนว่า ยุงจะดื้อยาฆ่าแมลงชนิดดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนั้นยังพบว่ายาฆ่าแมลงในบ้านเรือน เป็นชนิดเดียวกันกับที่พบการดื้อยา แต่ถ้าหากยังมีการใช้ยาฆ่าแมลงชนิดที่มีฤทธิ์แรงขึ้นเรื่อย ๆ ก็ยิ่งจะทำให้เกิดการดื้อยา จนกระทั่งไม่สามารถควบคุมการแพร่พันธ์ยุงจากตัวยาฆ่าแมลงที่ใช้อยู่ และจะไม่สามารถทำลายยุงได้

          ดร.ละเอียด เปิดเผยเพิ่มเติมอีกด้วยว่า นอกจากนี้จากการดื้อยา ยังอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคมาลาเรีย เหมือนกับประเทศศรีลังกา ได้    ดังนั้น การบริหารการใช้ยาฆ่าแมลง (Insecticide Management) จะมีประสิทธิภาพ จะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นได้แก่การตรวจสอบระดับการดื้อยาของประชากรยุง การวินิจฉัยกลไกการดื้อยาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีปัญหา (Early detection) และการติดตามการใช้ยาอย่างมีหลักการที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหลักสถิติ ทั้งนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ นักวิจัย และจะต้องมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.dailynews.co.th
567 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์