ไฟเขียวครูการศึกษาพิเศษจบป.ตรี สศศ.เร่งผลิตเพิ่ม-ดึงอุดมศึกษาแก้ไขระยะยาว
  ข่าวทั้งหมด
19 กันยายน 2555

      

ไฟเขียวครูการศึกษาพิเศษจบป.ตรี สศศ.เร่งผลิตเพิ่ม-ดึงอุดมศึกษาแก้ไขระยะยาว

          นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานั้น สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. กำหนดนิยามคำว่าครูการศึกษาพิเศษ กำหนดให้เพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจากเดิม 13 คน เป็น 14 คน และให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ เพราะเป็นผู้ดูแลเรื่องการศึกษาพิเศษทั้งหมด จากเดิมที่เป็นแค่เลขานุการตำแหน่งเดียว

          นายพะโยมกล่าวต่อว่า ครม.กำหนดให้ครูการศึกษาพิเศษ ที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี ซึ่งทำการสอนและได้รับเงินเพิ่ม เป็นครูการศึกษาพิเศษตามพ.ร.บ.นี้ เพราะแต่เดิมครูการศึกษาพิเศษต้องมีวุฒิเกินปริญญาตรี จึงปรับแก้เพื่อให้อยู่ในวุฒิป.ตรี ก็สามารถทำการสอนได้ และจะได้รับเงินเพิ่ม เพราะตามระเบียบของแต่ละกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ข้าราชการครู มาตรา 33 ระบุว่ามีหลักเกณฑ์ในการที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับครูการศึกษาพิเศษ
          "ทั้งนี้ การผลิตครูการศึกษาพิเศษก็มีข้อจำกัด เพราะครูที่มาสอนเด็กพิการจะเป็นพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งในแต่ละปีข้าราชการครูจะเพิ่มได้ไม่มาก ผู้จบใหม่หากให้มาเป็นครูแล้วพอมีโครงการบรรจุให้เลยก็จะมั่นใจ แต่ถ้าให้เรียนและต้องมาสอบแข่งขันเป็นครูแล้ว ส่วนใหญ่จะหันไปเรียนสาขาอื่นที่น่าสนใจกว่า ทำให้ต้องส่งเสริมการผลิตครู โดยขณะนี้เราใช้วิธีอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มจำนวนครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน ส่วนการแก้ในระยะยาวต้องผลิตครูเพิ่มโดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว" ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าว

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
79 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์