ไฟเขียวครูการศึกษาพิเศษจบป.ตรี สศศ.เร่งผลิตเพิ่ม-ดึงอุดมศึกษาแก้ไขระยะยาว
  ข่าวทั้งหมด
19 กันยายน 2555

      

ไฟเขียวครูการศึกษาพิเศษจบป.ตรี สศศ.เร่งผลิตเพิ่ม-ดึงอุดมศึกษาแก้ไขระยะยาว

          นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานั้น สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. กำหนดนิยามคำว่าครูการศึกษาพิเศษ กำหนดให้เพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจากเดิม 13 คน เป็น 14 คน และให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ เพราะเป็นผู้ดูแลเรื่องการศึกษาพิเศษทั้งหมด จากเดิมที่เป็นแค่เลขานุการตำแหน่งเดียว

          นายพะโยมกล่าวต่อว่า ครม.กำหนดให้ครูการศึกษาพิเศษ ที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี ซึ่งทำการสอนและได้รับเงินเพิ่ม เป็นครูการศึกษาพิเศษตามพ.ร.บ.นี้ เพราะแต่เดิมครูการศึกษาพิเศษต้องมีวุฒิเกินปริญญาตรี จึงปรับแก้เพื่อให้อยู่ในวุฒิป.ตรี ก็สามารถทำการสอนได้ และจะได้รับเงินเพิ่ม เพราะตามระเบียบของแต่ละกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ข้าราชการครู มาตรา 33 ระบุว่ามีหลักเกณฑ์ในการที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับครูการศึกษาพิเศษ
          "ทั้งนี้ การผลิตครูการศึกษาพิเศษก็มีข้อจำกัด เพราะครูที่มาสอนเด็กพิการจะเป็นพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งในแต่ละปีข้าราชการครูจะเพิ่มได้ไม่มาก ผู้จบใหม่หากให้มาเป็นครูแล้วพอมีโครงการบรรจุให้เลยก็จะมั่นใจ แต่ถ้าให้เรียนและต้องมาสอบแข่งขันเป็นครูแล้ว ส่วนใหญ่จะหันไปเรียนสาขาอื่นที่น่าสนใจกว่า ทำให้ต้องส่งเสริมการผลิตครู โดยขณะนี้เราใช้วิธีอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มจำนวนครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน ส่วนการแก้ในระยะยาวต้องผลิตครูเพิ่มโดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว" ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าว

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
423 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์