คอลัมน์: กศน.เพื่อนเรียนรู้: บ้านหนังสืออัจฉริยะขจัดความไม่รู้หนังสือ เสริมจุดแข็งอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
12 กันยายน 2555

      

คอลัมน์: กศน.เพื่อนเรียนรู้: บ้านหนังสืออัจฉริยะขจัดความไม่รู้หนังสือ เสริมจุดแข็งอาเซียน

 

          ทีมข่าวการศึกษา
          เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ...8 กันยายน 2555
          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)จัดเวทีเสวนาเรื่อง"การรู้หนังสือเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต บรรยากาศคราคร่ำไปด้วยพี่น้องชาว กศน. มาร่วมแลกเปลี่ยนและเปิดโลกทัศน์ใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ข้างหน้านี้เวทีเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นักวิชาการด้านการศึกษาระดับชาติ"นายสมพงษ์ จิตระดับ"อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมุมมองถึงโครงสร้างของประชากรในอนาคต ว่าจะมีผู้สูงอายุมากกว่าคนวัยเยาว์ ดังนั้นกศน.จะต้องตั้งโจทย์ใหม่ในการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยการนำเด็กและผู้สูงอายุมาเรียนรู้ไปด้วยกัน
          "การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในปี 2558 กศน.จะต้องหันมาเน้นการศึกษาที่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มเด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน ซึ่งมีประมาณปีละ 200,000 คน โดยอาจจะต้องมีโครงการเรียนกศน.จบ ม.6 ใน 8 เดือน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา พร้อมกันนี้จะต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมสินค้าของชาวบ้านให้มีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม"
          ขณะที่อดีต รมช.ศึกษาธิการ "นายรุ่ง แก้วแดง" มองว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคนที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นคนรวย และคนที่มีการศึกษาสูง ในขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีการศึกษาน้อย เป็นเกษตรกรและคนจนเกือบ 90% จะเสียเปรียบ
          ดังนั้น กศน.ต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพของคนเหล่านี้ โดยจะต้องทบทวนเรื่องของการรู้หนังสือซึ่งต้องสร้างความเข้าใจใหม่ว่าการรู้หนังสือไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้อีกต่อไป แต่จะต้องรู้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นจุดปรับตัวที่สำคัญที่สุดของ กศน. นอกจากนี้จะต้องให้ความสำคัญเรื่องของภาษา อาชีพ และต้องสอนให้คนรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็น
          ทั้งนี้ สิ่งที่ กศน.ต้องทำคือ การเร่งผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนกว่า 50 ล้านคนที่อาจจะเสียเปรียบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า และต้องเร่งสร้างระบบเครือข่ายในการจัดการศึกษา
          "ผมเชื่อมั่นว่า กศน.จะช่วยแก้วิกฤติของชาติได้" อดีต รมช.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำ...ลำพังพลังของ กศน.มีนโยบายดี มีกำลังคนพร้อมเพรียงแค่ไหน แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากฟากการเมือง การส่งเสริมเรื่องการรู้หนังสือของคนไทย ก็คงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ใดๆ
          ซึ่งล่าสุดรัฐบาล โดยการนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณจัดทำโครงการ "บ้านหนังสืออัจฉริยะ" จำนวน 450 ล้านบาท เพื่อจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ไว้บริการด้านข่าวสาร ความรู้ วิทยาการใหม่ ที่อาจปรับใช้ในอาชีพและการดำรงชีวิตได้ โดยจะจัดทำในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
          ในระยะแรกเริ่มปี 2556 นี้ จะนำร่อง 40,000 หมู่บ้าน และขยับขยายจนครบ 80,000 หมู่บ้านในปีถัดๆ ไป
          โดยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆ ของโครงการ ที่คาดการณ์ว่า ในปี 2556 ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ดังกล่าว จะสามารถเปิด "บ้านหนังสืออัจฉริยะ"ต้อนรับพี่น้องในพื้นที่ทุกเพศ ทุกวัย
          และนี่คืออีกภารกิจเร่งด่วน ของ กศน. ในการขจัดความไม่รู้หนังสือให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
129 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์