มรภ.ภูเก็ตอบรมเชิงปฏิบัติการ"ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง"
  ข่าวทั้งหมด
1 สิงหาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์ข่าวสด (Th)

Friday, August 01, 2008  04:38

          น.ส.นันทิยา ลิ่มสกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เปิดเผยว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกันจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ โดยลงดำเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตามรอยพ่ออยู่พอเพียง" ในพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ในการสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงเพื่อใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มความรู้ในเรื่องการปลูกผักสวนครัว และให้รู้ถึงคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม

          น.ส.นันทิยา กล่าวต่อว่า รูปแบบการจัดอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชาวบ้านและประชาชนผู้สนใจ ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ยงปลาดุก การให้ความรู้เรื่องการหมักน้ำชีวภาพ การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก การจัดทำบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้จะมีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านจ.ภูเก็ต การจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องจักสาน การจำหน่ายพันธุ์ไม้ราคาถูก

    


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.matichon.co.th/khaosod
123 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.46  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์