มรภ.ภูเก็ตอบรมเชิงปฏิบัติการ"ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง"
  ข่าวทั้งหมด
1 สิงหาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์ข่าวสด (Th)

Friday, August 01, 2008  04:38

          น.ส.นันทิยา ลิ่มสกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เปิดเผยว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกันจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ โดยลงดำเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตามรอยพ่ออยู่พอเพียง" ในพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ในการสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงเพื่อใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มความรู้ในเรื่องการปลูกผักสวนครัว และให้รู้ถึงคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม

          น.ส.นันทิยา กล่าวต่อว่า รูปแบบการจัดอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชาวบ้านและประชาชนผู้สนใจ ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ยงปลาดุก การให้ความรู้เรื่องการหมักน้ำชีวภาพ การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก การจัดทำบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้จะมีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านจ.ภูเก็ต การจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องจักสาน การจำหน่ายพันธุ์ไม้ราคาถูก

    


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.matichon.co.th/khaosod
720 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์