สั่งชะลอประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ’สกสค.’
  ข่าวทั้งหมด
7 กันยายน 2555

      

สั่งชะลอประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 'สกสค.'

          แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนมากถึงนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ซึ่ง ในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มี มติวันที่ 28 สิงหาคม อนุมัติตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ใน คณะกรรมการ สกสค. ตามที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เสนอ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือด่วน ที่สุดลงวันที่ 30 สิงหาคม ให้พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาลงนามร่างประกาศสำนักนายก รัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และพลเอกยุทธศักดิ์ ได้ลงนามร่างประกาศดังกล่าว และส่งให้ สลค. เพื่อให้ ศธ.ดำเนินการต่อไปนั้น เนื่องจากได้มีหนังสือร้องเรียนกรณี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และทราบว่าได้มีการฟ้องดำเนินคดีในกรณีดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางนั้น พลเอก ยุทธศักดิ์ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการ ศธ.แทนนายกรัฐมนตรี จึงได้ให้ ศธ.ทราบและพิจารณาชะลอนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบ กรณีร้องเรียนดังกล่าวก่อน
          ด้าน น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัด ศธ.กล่าวว่า ตนได้รับหนังสือจาก สลค. แล้ว แต่คงไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน สกสค.แล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ดังนั้นตนจะประชุมคณะกรรมการ สกสค.นัดแรกในวันที่  7 กันยายน ส่วนเรื่องการร้องเรียนไปที่สำนักเลขาธิการ ครม. ก็ต้องมีการตรวจสอบกันไป
          นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า โดยปกติตามกฎหมาย หากการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯใดๆ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะไม่สามารถยับยั้งได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการสั่งการ ของผู้มีอำนาจ ซึ่งในกรณี สกสค. น่าจะหมายถึงรัฐมนตรี ว่าการ ศธ. จะขอให้ดำเนินการชะลอการแต่งตั้งตามหนังสือที่ สลค.เสนอ หรือพบว่ากระบวนการสรรหามีปัญหาไม่โปร่งใส และผู้ได้รับการแต่งตั้งทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นต้น

          --มติชน ฉบับวันที่ 8 ก.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
978 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์