สั่งชะลอประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ’สกสค.’
  ข่าวทั้งหมด
7 กันยายน 2555

      

สั่งชะลอประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 'สกสค.'

          แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนมากถึงนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ซึ่ง ในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มี มติวันที่ 28 สิงหาคม อนุมัติตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ใน คณะกรรมการ สกสค. ตามที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เสนอ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือด่วน ที่สุดลงวันที่ 30 สิงหาคม ให้พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาลงนามร่างประกาศสำนักนายก รัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และพลเอกยุทธศักดิ์ ได้ลงนามร่างประกาศดังกล่าว และส่งให้ สลค. เพื่อให้ ศธ.ดำเนินการต่อไปนั้น เนื่องจากได้มีหนังสือร้องเรียนกรณี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และทราบว่าได้มีการฟ้องดำเนินคดีในกรณีดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางนั้น พลเอก ยุทธศักดิ์ในฐานะที่กำกับการบริหารราชการ ศธ.แทนนายกรัฐมนตรี จึงได้ให้ ศธ.ทราบและพิจารณาชะลอนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบ กรณีร้องเรียนดังกล่าวก่อน
          ด้าน น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัด ศธ.กล่าวว่า ตนได้รับหนังสือจาก สลค. แล้ว แต่คงไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน สกสค.แล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ดังนั้นตนจะประชุมคณะกรรมการ สกสค.นัดแรกในวันที่  7 กันยายน ส่วนเรื่องการร้องเรียนไปที่สำนักเลขาธิการ ครม. ก็ต้องมีการตรวจสอบกันไป
          นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า โดยปกติตามกฎหมาย หากการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯใดๆ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะไม่สามารถยับยั้งได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการสั่งการ ของผู้มีอำนาจ ซึ่งในกรณี สกสค. น่าจะหมายถึงรัฐมนตรี ว่าการ ศธ. จะขอให้ดำเนินการชะลอการแต่งตั้งตามหนังสือที่ สลค.เสนอ หรือพบว่ากระบวนการสรรหามีปัญหาไม่โปร่งใส และผู้ได้รับการแต่งตั้งทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นต้น

          --มติชน ฉบับวันที่ 8 ก.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
914 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์