สพฐ.เตรียมจัดเสวนาโครงสร้าง’เวลาเรียน’
  ข่าวทั้งหมด
6 กันยายน 2555

      

สพฐ.เตรียมจัดเสวนาโครงสร้าง'เวลาเรียน'

 

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ของ สพฐ.ได้ศึกษาข้อมูลวิจัยเชิงเปรียบเทียบโครงสร้างเวลาเรียนของประเทศไทยกับต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ เยอรมนี แคนาดา สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ข้อมูลสรุปเบื้องต้นว่า ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดโครงสร้างเวลาเรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย แต่หากมองลึกลงไปจะพบความแตกต่างในเรื่องดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยอาจจัดโครงสร้างเวลาเรียนตามช่วงชั้นแบบคงที่ แต่ในหลายประเทศจะเน้นการทุ่มเทเวลาพัฒนาการทางด้านภาษากับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มากกว่าประเทศไทย ซึ่งเท่ากับว่าในต่างประเทศมีจุดเน้นการพัฒนาด้านภาษาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ประถมศึกษาตอนต้น แต่จะไปเน้นวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงประถมศึกษาตอนปลาย ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่ช่วงแรก โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ สพฐ.จะนำมาวิเคราะห์และจัดเสวนา พร้อมเชิญนักการศึกษา นักจิตวิทยา มาร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึงประเด็นการปรับโครงสร้างเวลาเรียนและการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลักต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละช่วงชั้นต่อไป
          "เราได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาครบวงรอบแล้ว ดังนั้น หากมีการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงก็เป็นเรื่องที่ดีและสามารถทำได้ โดยจะต้องมีการศึกษาวิจัยแบบภาพรวมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทุกแง่มุม แต่ทั้งนี้หากเรามีข้อมูลบ่งบอกว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเดิมที่เราใช้อยู่มาถูกทิศทางแล้ว คงไม่มีความจำเป็นจะต้องรื้อปรับทั้งระบบ" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
544 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์