สพฐ.เตรียมจัดเสวนาโครงสร้าง’เวลาเรียน’
  ข่าวทั้งหมด
6 กันยายน 2555

      

สพฐ.เตรียมจัดเสวนาโครงสร้าง'เวลาเรียน'

 

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ของ สพฐ.ได้ศึกษาข้อมูลวิจัยเชิงเปรียบเทียบโครงสร้างเวลาเรียนของประเทศไทยกับต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ เยอรมนี แคนาดา สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ข้อมูลสรุปเบื้องต้นว่า ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดโครงสร้างเวลาเรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย แต่หากมองลึกลงไปจะพบความแตกต่างในเรื่องดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยอาจจัดโครงสร้างเวลาเรียนตามช่วงชั้นแบบคงที่ แต่ในหลายประเทศจะเน้นการทุ่มเทเวลาพัฒนาการทางด้านภาษากับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มากกว่าประเทศไทย ซึ่งเท่ากับว่าในต่างประเทศมีจุดเน้นการพัฒนาด้านภาษาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ประถมศึกษาตอนต้น แต่จะไปเน้นวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงประถมศึกษาตอนปลาย ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่ช่วงแรก โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ สพฐ.จะนำมาวิเคราะห์และจัดเสวนา พร้อมเชิญนักการศึกษา นักจิตวิทยา มาร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึงประเด็นการปรับโครงสร้างเวลาเรียนและการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลักต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละช่วงชั้นต่อไป
          "เราได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาครบวงรอบแล้ว ดังนั้น หากมีการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงก็เป็นเรื่องที่ดีและสามารถทำได้ โดยจะต้องมีการศึกษาวิจัยแบบภาพรวมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทุกแง่มุม แต่ทั้งนี้หากเรามีข้อมูลบ่งบอกว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเดิมที่เราใช้อยู่มาถูกทิศทางแล้ว คงไม่มีความจำเป็นจะต้องรื้อปรับทั้งระบบ" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
94 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.30  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์