การแข่งขันโต้วาที Thailand World Schools Debating Championship
  ข่าวทั้งหมด
29 สิงหาคม 2555

      

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันโต้วาที Thailand World Schools Debating Championship ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเปิดโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ  เมื่อวานนี้

การแข่งขันโต้วาทีครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     จากนานาชาติมากกว่า ๒๐๐ คน อายุระหว่าง ๑๔ – ๑๘ จาก ๙ ประเทศทั่วมุมโลก ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ และไทย เดินทางมาเข้าร่วมแข่งขันการโต้วาทีในหัวข้อ “Colour Your Soul : Bridging the Conflict Divide” เป็นภาษาอังกฤษ  โดยโรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อแสดงศักยภาพทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

************************************************

ศศิพิชญ์/สรุป

 กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
173 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์