กศน.สระบุรีชูการเมืองสีขาว
  ข่าวทั้งหมด
28 สิงหาคม 2555

      

กศน.สระบุรีชูการเมืองสีขาว

 

          นายศิลป์ชัย ศรีธัญญา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาตรวจสอบเศรษฐกิจ ผู้บริโภค ความเป็นอยู่ ความเป็นธรรมของประชาชนในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พิชิตคอร์รัปชั่น สกัดกั้นการซื้อเสียงด้วย "การเมืองสีขาว" ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เพื่อสร้างความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย และเผยแพร่ความรู้พิชิตการคอร์รัปชั่น ต่อต้านการซื้อเสียง ส่งเสริมการตัดสินใจการเลือกพรรคการเมืองหรือผู้สมัครทางการเมือง ที่สำคัญเพื่อให้ชาวสระบุรีสามารถบอกถึงความเสียหายที่เกิดจากการคอร์รัปชั่นได้
          "การเมืองสีขาว คือ การเมืองที่ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม ยึดมั่นทำประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการผลักดัน ส่งเสริม เพื่อต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง ร่วมกันตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักศึกษา กศน.ทุกคนจะเป็นความหวังของการเมืองสีขาวนี้ได้ เพราะบางคนมีตำแหน่งเป็นผู้นำชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน" นายศิลป์ชัย กล่าว.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 ส.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.45  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์