กศน.สระบุรีชูการเมืองสีขาว
  ข่าวทั้งหมด
28 สิงหาคม 2555

      

กศน.สระบุรีชูการเมืองสีขาว

 

          นายศิลป์ชัย ศรีธัญญา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาตรวจสอบเศรษฐกิจ ผู้บริโภค ความเป็นอยู่ ความเป็นธรรมของประชาชนในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พิชิตคอร์รัปชั่น สกัดกั้นการซื้อเสียงด้วย "การเมืองสีขาว" ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เพื่อสร้างความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย และเผยแพร่ความรู้พิชิตการคอร์รัปชั่น ต่อต้านการซื้อเสียง ส่งเสริมการตัดสินใจการเลือกพรรคการเมืองหรือผู้สมัครทางการเมือง ที่สำคัญเพื่อให้ชาวสระบุรีสามารถบอกถึงความเสียหายที่เกิดจากการคอร์รัปชั่นได้
          "การเมืองสีขาว คือ การเมืองที่ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม ยึดมั่นทำประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการผลักดัน ส่งเสริม เพื่อต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง ร่วมกันตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักศึกษา กศน.ทุกคนจะเป็นความหวังของการเมืองสีขาวนี้ได้ เพราะบางคนมีตำแหน่งเป็นผู้นำชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน" นายศิลป์ชัย กล่าว.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 ส.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1119 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์