ศธ.ผ่านแผนยุทธศาสตร์ปฐมวัยเตรียมพร้อมเด็กตั้งแต่แรกเกิด
  ข่าวทั้งหมด
28 สิงหาคม 2555

      

ศธ.ผ่านแผนยุทธศาสตร์ปฐมวัยเตรียมพร้อมเด็กตั้งแต่แรกเกิด

 

          ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัย ซึ่ง ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อกำหนดเป็นนโยบายดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป โดยจะมีการวางแผนการใช้งบประมาณสำหรับการดูแลเด็กปฐมวัยว่าต้องใช้จำนวนเท่าใด แต่หากมีเรื่องเร่งด่วนจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนก็อาจให้ใช้งบกลางแทน เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง ส่วนงบประมาณจะใช้เท่าไหร่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องนำไปทำแผนมาก่อน เพราะส่วนมากศูนย์เด็กเล็กจะสังกัด อปท. และมีเด็กก่อนวัยเรียนจำนวนมาก นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้มีการเปลี่ยนสุภาษิตที่ระบุว่า "รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี" เป็น "รักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด" เพื่อเป็นการเติมเต็มความอบอุ่นในครอบครัวให้มีมากขึ้น
          "ที่ประชุมมีความห่วงใยถึงการศึกษาของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-6 ขวบ ที่จะต้องมาคิดว่าจะดำเนินการอย่างไรให้สิทธิของเด็กเท่าเทียมกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสุขอนามัย การศึกษา  เพราะการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงอายุ 6 ขวบเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตชาติด้วย จึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านการศึกษาและสุขอนามัยตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต  รวมถึงการดูแลจากพ่อแม่และการให้นมบุตรซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความประสงค์ที่จะให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำนโยบายเรื่องการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด" ดร.เอนก กล่าว 

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 ส.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
463 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์