ศธ.ผ่านแผนยุทธศาสตร์ปฐมวัยเตรียมพร้อมเด็กตั้งแต่แรกเกิด
  ข่าวทั้งหมด
28 สิงหาคม 2555

      

ศธ.ผ่านแผนยุทธศาสตร์ปฐมวัยเตรียมพร้อมเด็กตั้งแต่แรกเกิด

 

          ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัย ซึ่ง ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อกำหนดเป็นนโยบายดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป โดยจะมีการวางแผนการใช้งบประมาณสำหรับการดูแลเด็กปฐมวัยว่าต้องใช้จำนวนเท่าใด แต่หากมีเรื่องเร่งด่วนจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนก็อาจให้ใช้งบกลางแทน เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง ส่วนงบประมาณจะใช้เท่าไหร่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องนำไปทำแผนมาก่อน เพราะส่วนมากศูนย์เด็กเล็กจะสังกัด อปท. และมีเด็กก่อนวัยเรียนจำนวนมาก นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้มีการเปลี่ยนสุภาษิตที่ระบุว่า "รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี" เป็น "รักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด" เพื่อเป็นการเติมเต็มความอบอุ่นในครอบครัวให้มีมากขึ้น
          "ที่ประชุมมีความห่วงใยถึงการศึกษาของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-6 ขวบ ที่จะต้องมาคิดว่าจะดำเนินการอย่างไรให้สิทธิของเด็กเท่าเทียมกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสุขอนามัย การศึกษา  เพราะการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงอายุ 6 ขวบเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตชาติด้วย จึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านการศึกษาและสุขอนามัยตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต  รวมถึงการดูแลจากพ่อแม่และการให้นมบุตรซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความประสงค์ที่จะให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำนโยบายเรื่องการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด" ดร.เอนก กล่าว 

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 ส.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
102 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์