สพป.พังงาจัดอบรมครูผู้สอนแท็บเล็ต ก่อนส่งมอบเครื่อง
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2555

      

สพป.พังงาจัดอบรมครูผู้สอนแท็บเล็ต ก่อนส่งมอบเครื่อง

 

          ผอ.สพป.พังงา เผยเตรียมจัดอบรมครูผู้สอนเรื่องการใช้แท็บเล็ตให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมตัวนำไปสอน ก่อนเด็กนักเรียนชั้น ป.1 จะได้รับเครื่อง...
          เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.พังงา เปิดเผยว่า ทางสพฐ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการทุกส่วนที่มีสถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมให้โรงเรียนได้จัดอบรมการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ตามที่รัฐบาลปัจจุบันมีแนวนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ เร่งรัดพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำแท็บเล็ตสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกสังกัด
          ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูคอมพิวเตอร์ของเครือข่าย 8 อำเภอ ในจังหวัดพังงาจำนวน 45 คน และบุคลากรทางการศึกษา 20 คน รวม 65 คน ผู้บริหารโรงเรียนทุกสังกัดของจังหวัดพังงาจำนวน 159 คน สังกัดเอกชน 9 คน สังกัดท้องถิ่น 7 คน และสังกัดการศึกษาพิเศษ 1 คน รวม 176 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสังกัดของจังหวัดพังงา จำนวน 180 คน สังกัดเอกชน 19 คน สังกัดท้องถิ่น 17 คน และสังกัดการศึกษาพิเศษ 3 คน รวม 219 คน โดยครูผู้สอนเหล่านี้จะกลับไปสอนให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนในสังกัดต่อไป.

          ที่มา: http://www.thairath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
672 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์