สพป.พังงาจัดอบรมครูผู้สอนแท็บเล็ต ก่อนส่งมอบเครื่อง
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2555

      

สพป.พังงาจัดอบรมครูผู้สอนแท็บเล็ต ก่อนส่งมอบเครื่อง

 

          ผอ.สพป.พังงา เผยเตรียมจัดอบรมครูผู้สอนเรื่องการใช้แท็บเล็ตให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมตัวนำไปสอน ก่อนเด็กนักเรียนชั้น ป.1 จะได้รับเครื่อง...
          เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.พังงา เปิดเผยว่า ทางสพฐ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการทุกส่วนที่มีสถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมให้โรงเรียนได้จัดอบรมการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ตามที่รัฐบาลปัจจุบันมีแนวนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ เร่งรัดพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำแท็บเล็ตสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกสังกัด
          ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครูคอมพิวเตอร์ของเครือข่าย 8 อำเภอ ในจังหวัดพังงาจำนวน 45 คน และบุคลากรทางการศึกษา 20 คน รวม 65 คน ผู้บริหารโรงเรียนทุกสังกัดของจังหวัดพังงาจำนวน 159 คน สังกัดเอกชน 9 คน สังกัดท้องถิ่น 7 คน และสังกัดการศึกษาพิเศษ 1 คน รวม 176 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสังกัดของจังหวัดพังงา จำนวน 180 คน สังกัดเอกชน 19 คน สังกัดท้องถิ่น 17 คน และสังกัดการศึกษาพิเศษ 3 คน รวม 219 คน โดยครูผู้สอนเหล่านี้จะกลับไปสอนให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนในสังกัดต่อไป.

          ที่มา: http://www.thairath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์