บังคับกศน.สอบเอ็นเน็ตย้ำนศ.โดดหมดสิทธิขอจบ
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2555

      

บังคับกศน.สอบเอ็นเน็ตย้ำนศ.โดดหมดสิทธิขอจบ

 

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.พร้อมที่จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือเอ็นเน็ต ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจัดสอบในวันที่ 26 ส.ค. 2555 ณ สนามสอบทั่วประเทศ จำนวน 1,036 สนามสอบ แบ่งเป็น โรงเรียนหรือสถานศึกษา 913 แห่ง และเรือนจำหรือทัณฑสถาน 123 แห่ง มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบเอ็นเน็ต 183,141 คน แยกเป็นการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 85,085 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 98,056 คน
          รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า รายวิชาที่ใช้ในการสอบครั้งนี้จะครอบคลุมเนื้อหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระทักษะการเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิตและสาระการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ สทศ. ได้นำตัวอย่างกระดาษคำตอบ เนื้อหาและจำนวนข้อสอบเอ็นเน็ต ขึ้นบนเว็บไซต์ สทศ.
www.niets.or.th แล้ว ซึ่งนักศึกษา กศน. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ของการสอบได้ พร้อมทั้งตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สนามสอบ และอ่านระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบให้ชัดเจน เพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีปัญหา และที่สำคัญสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) บังคับว่า นักศึกษา กศน. ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จะต้องมาสอบเอ็นเน็ตทุกคน แต่หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าสอบเอ็นเน็ตจะไม่มีสิทธิในการเข้าสอบปลายภาคเพื่อขอจบการศึกษา.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ส.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
943 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์