บังคับกศน.สอบเอ็นเน็ตย้ำนศ.โดดหมดสิทธิขอจบ
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2555

      

บังคับกศน.สอบเอ็นเน็ตย้ำนศ.โดดหมดสิทธิขอจบ

 

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.พร้อมที่จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือเอ็นเน็ต ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจัดสอบในวันที่ 26 ส.ค. 2555 ณ สนามสอบทั่วประเทศ จำนวน 1,036 สนามสอบ แบ่งเป็น โรงเรียนหรือสถานศึกษา 913 แห่ง และเรือนจำหรือทัณฑสถาน 123 แห่ง มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบเอ็นเน็ต 183,141 คน แยกเป็นการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 85,085 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 98,056 คน
          รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า รายวิชาที่ใช้ในการสอบครั้งนี้จะครอบคลุมเนื้อหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระทักษะการเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิตและสาระการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ สทศ. ได้นำตัวอย่างกระดาษคำตอบ เนื้อหาและจำนวนข้อสอบเอ็นเน็ต ขึ้นบนเว็บไซต์ สทศ.
www.niets.or.th แล้ว ซึ่งนักศึกษา กศน. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ของการสอบได้ พร้อมทั้งตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สนามสอบ และอ่านระเบียบการปฏิบัติในการเข้าสอบให้ชัดเจน เพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีปัญหา และที่สำคัญสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) บังคับว่า นักศึกษา กศน. ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จะต้องมาสอบเอ็นเน็ตทุกคน แต่หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าสอบเอ็นเน็ตจะไม่มีสิทธิในการเข้าสอบปลายภาคเพื่อขอจบการศึกษา.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ส.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.68  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์