สพป.บุรีรัมย์เขต 1 มอบ"แท็บเล็ต" ปูพรมแจกล็อตแรก 2,640 เครื่อง
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2555

      

สพป.บุรีรัมย์เขต 1 มอบ"แท็บเล็ต" ปูพรมแจกล็อตแรก 2,640 เครื่อง

 

 

          นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับจัดสรรรุ่นที่ 1 จำนวน 2,640 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด 2,154 เครื่อง โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 432 เครื่อง และ สังกัดอุดมศึกษา 54 เครื่อง
          นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ที่ได้มอบให้แก่โรงเรียนในวันนี้เป็นรุ่นแรก ประมาณร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดจากทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,400 คน
          ในส่วนของการใช้งาน นั้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 ได้มีโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ครูผู้สอนในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่ง โดยการจัดอบรมให้แก่ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. - 5 ก.ย. 2555 เพื่อให้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในเครื่องเรียบร้อย
          โดยคาดว่าแท็บเล็ตดังกล่าว จะเป็นสื่อที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยในระยะแรกจะเป็นการเรียนรู้จากเนื้อหาต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่องก่อน หากรัฐบาลขยายเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ครอบคลุม ก็จะสามารถเชื่อมต่อและใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อีกด้วย

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์