สพป.บุรีรัมย์เขต 1 มอบ"แท็บเล็ต" ปูพรมแจกล็อตแรก 2,640 เครื่อง
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2555

      

สพป.บุรีรัมย์เขต 1 มอบ"แท็บเล็ต" ปูพรมแจกล็อตแรก 2,640 เครื่อง

 

 

          นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับจัดสรรรุ่นที่ 1 จำนวน 2,640 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด 2,154 เครื่อง โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 432 เครื่อง และ สังกัดอุดมศึกษา 54 เครื่อง
          นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ที่ได้มอบให้แก่โรงเรียนในวันนี้เป็นรุ่นแรก ประมาณร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดจากทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,400 คน
          ในส่วนของการใช้งาน นั้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 ได้มีโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ครูผู้สอนในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่ง โดยการจัดอบรมให้แก่ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. - 5 ก.ย. 2555 เพื่อให้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในเครื่องเรียบร้อย
          โดยคาดว่าแท็บเล็ตดังกล่าว จะเป็นสื่อที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยในระยะแรกจะเป็นการเรียนรู้จากเนื้อหาต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่องก่อน หากรัฐบาลขยายเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ครอบคลุม ก็จะสามารถเชื่อมต่อและใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อีกด้วย

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
500 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์