สพป.ปัตตานี เขต 3 สร้างสุข 3 จว.ใต้ ผุด’ตานี ตีฆอ สมานฉันท์เพื่อสันติสุข’
  ข่าวทั้งหมด
21 สิงหาคม 2555

      

สพป.ปัตตานี เขต 3 สร้างสุข 3 จว.ใต้ ผุด'ตานี ตีฆอ สมานฉันท์เพื่อสันติสุข'

 

          นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ตน และคณะผู้บริหาร สพป.ปัตตานี เขต 3 คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่ สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมจัดกิจกรรมละหมาดฮายัต และละศีลอด เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 และชุมชนในเขตบริการ ทั้งให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา และชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ตานี ตีฆอ สมานฉันท์เพื่อสันติสุข" เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินติดต่อกันมา และทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และกระทบถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน และเยาวชน รวมถึงขวัญกำลังใจของพี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางส่วนของ จ.สงขลา ที่สำคัญกระทบต่อความสามัคคีของประชาชน และยังสร้างความหวาดระแวงต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติเลย
          นายปราโมทย์กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น ต่างทุ่มเทกำลัง สติปัญญา และทรัพยากรเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวให้หมดไป และสร้างความสันติสุขให้กลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด สพป.ปัตตานี เขต 3 ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยเล็งเห็นว่าการได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และผู้บริหารของ สพป.ปัตตานี เขต 3 สามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยมุ่งให้เกิดความสมานฉันท์ และความสามัคคีแก่พี่น้องในพื้นที่ นำความสันติสุขกลับคืนมา จึงได้จัดทำโครงการตานี ตีฆอ สมานฉันท์เพื่อสันติสุขขึ้น
          โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายอนุมัติ ซูสารอ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ อ.สายบุรี ร่วมงาน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สายบุรี อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง และ อ.ไม้แก่น พร้อมกันนี้ จะอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดย ด.ญ.อัลซุลฟา อาแด นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านกะรุบี อ.กะพ้อ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ก่อนการละศีลอดร่วมกัน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1565 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.48  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์