สพป.ปัตตานี เขต 3 สร้างสุข 3 จว.ใต้ ผุด’ตานี ตีฆอ สมานฉันท์เพื่อสันติสุข’
  ข่าวทั้งหมด
21 สิงหาคม 2555

      

สพป.ปัตตานี เขต 3 สร้างสุข 3 จว.ใต้ ผุด'ตานี ตีฆอ สมานฉันท์เพื่อสันติสุข'

 

          นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ตน และคณะผู้บริหาร สพป.ปัตตานี เขต 3 คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่ สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมจัดกิจกรรมละหมาดฮายัต และละศีลอด เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 และชุมชนในเขตบริการ ทั้งให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา และชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ตานี ตีฆอ สมานฉันท์เพื่อสันติสุข" เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินติดต่อกันมา และทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และกระทบถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน และเยาวชน รวมถึงขวัญกำลังใจของพี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางส่วนของ จ.สงขลา ที่สำคัญกระทบต่อความสามัคคีของประชาชน และยังสร้างความหวาดระแวงต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติเลย
          นายปราโมทย์กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น ต่างทุ่มเทกำลัง สติปัญญา และทรัพยากรเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวให้หมดไป และสร้างความสันติสุขให้กลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด สพป.ปัตตานี เขต 3 ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยเล็งเห็นว่าการได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และผู้บริหารของ สพป.ปัตตานี เขต 3 สามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยมุ่งให้เกิดความสมานฉันท์ และความสามัคคีแก่พี่น้องในพื้นที่ นำความสันติสุขกลับคืนมา จึงได้จัดทำโครงการตานี ตีฆอ สมานฉันท์เพื่อสันติสุขขึ้น
          โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายอนุมัติ ซูสารอ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ อ.สายบุรี ร่วมงาน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สายบุรี อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง และ อ.ไม้แก่น พร้อมกันนี้ จะอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดย ด.ญ.อัลซุลฟา อาแด นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านกะรุบี อ.กะพ้อ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ก่อนการละศีลอดร่วมกัน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
115 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.47  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์