โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
  ข่าวทั้งหมด
31 กรกฎาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์ข่าวสด (Th)

Thursday, July 31, 2008  06:58

          เคาะประตูแคมปัส

          เคาะประตูแคมปัสวันนี้จะพาไปรู้จักกับน.ส.กนกวรรณ ศรีกระจ่าง ผู้วิจัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยใช้มาตรฐานอเมริกา (ACI) และมาตรฐานแคนาดา (CSA) จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งการันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีปี 2550 ประเภทนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต รางวัลที่ 2 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้มาตรฐานอเมริกา (ACI 318-89) และมาตรฐานแคนาดา (CSA A23.1) มาออกแบบสัดส่วนผสมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความคงทนของคอนกรีตต่อสภาพแวดล้อม โดยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในเรื่องการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต ราคาต่อหน่วยและมูลค่างานคอนกรีตของโครงการ ระหว่างมาตรฐานอเมริกา (ACI 318-89) และทั้ง 2 มาตรฐานรวมกันและเพื่อสร้างซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) ที่คำนวณแสดงผลทางจอภาพ และทางเครื่องพิมพ์ โดยใช้ภาษาวิสชวลเบสิก (Visual Basic)

          การศึกษาการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต โดยการผสมผสานระหว่างมาตรฐาน 2 มาตรฐานคือ Amercican Contrete Institute (ACI) และ Canadian Standard Association (CSA) โดยตามมาตรฐาน ACI นั้น การออกแบบจะเน้นเฉพาะค่ากำลังที่อัดที่ต้องการ ส่วนในมาตรฐาน CSA นั้นจะเน้นในแง่ของความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เมื่อนำทั้ง 2 วิธีมารวมกัน ก็จะทำให้ได้วิธีการออกแบบที่ให้ได้มาซึ่งคอนกรีตที่มีคุณสมบัติรุนแรงมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม และสรุปแนวทางการออกแบบด้วยวิธีใหม่ได้แล้ว จึงนำมาเขียนเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปด้วยภาษา Visual Basic เพื่อให้ได้ต่อการใช้งาน

      


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.matichon.co.th/khaosod
1831 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์