โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
  ข่าวทั้งหมด
31 กรกฎาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์ข่าวสด (Th)

Thursday, July 31, 2008  06:58

          เคาะประตูแคมปัส

          เคาะประตูแคมปัสวันนี้จะพาไปรู้จักกับน.ส.กนกวรรณ ศรีกระจ่าง ผู้วิจัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยใช้มาตรฐานอเมริกา (ACI) และมาตรฐานแคนาดา (CSA) จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งการันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีปี 2550 ประเภทนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต รางวัลที่ 2 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้มาตรฐานอเมริกา (ACI 318-89) และมาตรฐานแคนาดา (CSA A23.1) มาออกแบบสัดส่วนผสมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความคงทนของคอนกรีตต่อสภาพแวดล้อม โดยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในเรื่องการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต ราคาต่อหน่วยและมูลค่างานคอนกรีตของโครงการ ระหว่างมาตรฐานอเมริกา (ACI 318-89) และทั้ง 2 มาตรฐานรวมกันและเพื่อสร้างซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) ที่คำนวณแสดงผลทางจอภาพ และทางเครื่องพิมพ์ โดยใช้ภาษาวิสชวลเบสิก (Visual Basic)

          การศึกษาการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต โดยการผสมผสานระหว่างมาตรฐาน 2 มาตรฐานคือ Amercican Contrete Institute (ACI) และ Canadian Standard Association (CSA) โดยตามมาตรฐาน ACI นั้น การออกแบบจะเน้นเฉพาะค่ากำลังที่อัดที่ต้องการ ส่วนในมาตรฐาน CSA นั้นจะเน้นในแง่ของความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เมื่อนำทั้ง 2 วิธีมารวมกัน ก็จะทำให้ได้วิธีการออกแบบที่ให้ได้มาซึ่งคอนกรีตที่มีคุณสมบัติรุนแรงมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม และสรุปแนวทางการออกแบบด้วยวิธีใหม่ได้แล้ว จึงนำมาเขียนเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปด้วยภาษา Visual Basic เพื่อให้ได้ต่อการใช้งาน

      


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.matichon.co.th/khaosod
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.69  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์