กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555
  ข่าวทั้งหมด
18 สิงหาคม 2555

      

กำหนดการ
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(กรมอาชีวศึกษา)
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555
ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 

 
เวลา 07.30 น.          
-ผู้บริหารระดับสูง พร้อมข้าราชการและบุคลากร
 ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 (พระพุทธรูปประจำกระทรวงฯ พระภูมิ เจ้าที่กระทรวงฯ
 อนุสาวรีย์ ร.6 พระพุทธรูปประจำ สอศ. และศาลปู่เจียม)

เวลา 09.00 น.          
-ผู้บริหารระดับสูง พร้อมข้าราชการและบุคลากร ร่วมพิธีสงฆ์    
-ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์
 จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์                           
-ถวายสังฆทาน ภัตตาหาร (ปิ่นโต)                           
-พระสงฆ์ให้พร ประพรมน้ำพุทธมนต์                           
-เสร็จพิธี

เวลา 12.00 น.          
-ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ที่มาข้อมูล :
ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1150 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.20  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์