ม.ราชภัฏทั่วประเทศโชว์ผลงานวิจัย ประชุมทางวิชาการครั้งที่4ที่มร.นม.
  ข่าวทั้งหมด
31 กรกฎาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์ข่าวสด (Th)

Thursday, July 31, 2008  06:57

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และโปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 4 "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาบนฐานความรู้" จัดขึ้นในวันที่ 14-15 ส.ค.2551 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษามร.นม. มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดม ศึกษาจ.นครราชสีมา และเครือข่ายม.ราชภัฏอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ

          การประชุมในครั้งนี้จะมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมอีก 2 หน่วยงาน คือ บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเดิมทีจะจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3 จึงนำมารวมจัดในเวทีนี้ และภาควิชาภาษาต่างประเทศที่มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของครู อาจารย์ในร.ร.เครือข่ายร่วม พัฒนาในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในการประชุมครั้งนี้จะมีการคัดเลือกบทความจากงานวิจัยเพื่อนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นฉบับปฐมฤกษ์ของสกว. ด้วย

          นอกจากนั้น ทางสถาบันวิจัยฯจะคัดเลือกบทความและโปสเตอร์ของนักวิจัย ที่มีผลงานดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อมอบรางวัลด้วย พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. ร่วมปาฐกถา เรื่อง"แนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาทั้งพื้นที่" และการอภิปรายหัวข้อ "เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานกับบทบาทในการพัฒนาฐานความรู้" โดยผู้แทนสกว. ผู้แทนมรภ.ภาคอีสาน ตัวแทนจังหวัด หรือหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาหรือนายอำเภอสูงเนิน) และผู้แทนเครือข่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามโทร. 0-4427-2941 ต่อ 1516

         


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.matichon.co.th/khaosod
638 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.75  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์