ม.ราชภัฏทั่วประเทศโชว์ผลงานวิจัย ประชุมทางวิชาการครั้งที่4ที่มร.นม.
  ข่าวทั้งหมด
31 กรกฎาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์ข่าวสด (Th)

Thursday, July 31, 2008  06:57

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และโปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 4 "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาบนฐานความรู้" จัดขึ้นในวันที่ 14-15 ส.ค.2551 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษามร.นม. มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดม ศึกษาจ.นครราชสีมา และเครือข่ายม.ราชภัฏอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ

          การประชุมในครั้งนี้จะมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมอีก 2 หน่วยงาน คือ บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเดิมทีจะจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3 จึงนำมารวมจัดในเวทีนี้ และภาควิชาภาษาต่างประเทศที่มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของครู อาจารย์ในร.ร.เครือข่ายร่วม พัฒนาในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในการประชุมครั้งนี้จะมีการคัดเลือกบทความจากงานวิจัยเพื่อนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นฉบับปฐมฤกษ์ของสกว. ด้วย

          นอกจากนั้น ทางสถาบันวิจัยฯจะคัดเลือกบทความและโปสเตอร์ของนักวิจัย ที่มีผลงานดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อมอบรางวัลด้วย พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. ร่วมปาฐกถา เรื่อง"แนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาทั้งพื้นที่" และการอภิปรายหัวข้อ "เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานกับบทบาทในการพัฒนาฐานความรู้" โดยผู้แทนสกว. ผู้แทนมรภ.ภาคอีสาน ตัวแทนจังหวัด หรือหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาหรือนายอำเภอสูงเนิน) และผู้แทนเครือข่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามโทร. 0-4427-2941 ต่อ 1516

         


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.matichon.co.th/khaosod
82 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์