ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
  ข่าวทั้งหมด
12 สิงหาคม 2555

      
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตลาดกระบัง โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธี

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทุกท่านได้ร่วมกันดำเนินการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มาบูรณาการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นการเปิดตัวจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเดิม ที่เป็นเพียงการฝึกอาชีพอย่างเดียว แต่นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายไว้ว่า ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนควรจะต้องผลิตและจำหน่ายได้ด้วย ดังนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่มีการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้น ภายใต้ชื่อ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (OTOP Mini MBA) ที่ไม่เพียงแต่จะสอนขั้นตอนการผลิตอย่างเดียว แต่จะสอนถึงกระบวนการต่างๆ เช่น การตลาด บัญชี ระบบการบริหารงานบุคคลด้วย 

จากกระบวนการดังกล่าวนี้ จะมีส่วนสำคัญที่นำไปสู่การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนอย่างถาวรได้ในอนาคต ที่สำคัญประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จะได้ทราบแหล่งเงินกู้ในการทำธุรกิจของตนเองด้วย เนื่องจาก กศน.จะนำหน่วยงานธุรกรรมทางการเงินมาให้ความรู้และบริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในกระบวนการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ ศธ.ได้ดำเนินการโครงการให้กับประชาชนที่ยังไม่จบ ม.๖ ให้สามารถเรียนจบ ม.๖ ได้ภายใน ๘ เดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และเมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้พี่น้องประชาชนกว่า ๑๐ ล้านคน ที่อาจจะจบการศึกษาเพียงชั้น ป.๖ แต่ประกอบอาชีพต่างๆ ได้ด้วยความรู้ความสามารถ มีทักษะ หรือประสบการณ์สูง ก็สามารถได้รับการเทียบความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ต่างๆ ดังกล่าว ทำให้สามารถจบ ม.๖ ได้ภายในเวลา ๘ เดือนเท่านั้น

สถาพร ถาวรสุข
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

More Photos : ข่าวที่ 221/2555


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
824 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.90  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์