ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
  ข่าวทั้งหมด
12 สิงหาคม 2555

      
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตลาดกระบัง โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธี

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทุกท่านได้ร่วมกันดำเนินการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มาบูรณาการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นการเปิดตัวจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเดิม ที่เป็นเพียงการฝึกอาชีพอย่างเดียว แต่นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายไว้ว่า ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนควรจะต้องผลิตและจำหน่ายได้ด้วย ดังนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่มีการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้น ภายใต้ชื่อ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (OTOP Mini MBA) ที่ไม่เพียงแต่จะสอนขั้นตอนการผลิตอย่างเดียว แต่จะสอนถึงกระบวนการต่างๆ เช่น การตลาด บัญชี ระบบการบริหารงานบุคคลด้วย 

จากกระบวนการดังกล่าวนี้ จะมีส่วนสำคัญที่นำไปสู่การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนอย่างถาวรได้ในอนาคต ที่สำคัญประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จะได้ทราบแหล่งเงินกู้ในการทำธุรกิจของตนเองด้วย เนื่องจาก กศน.จะนำหน่วยงานธุรกรรมทางการเงินมาให้ความรู้และบริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในกระบวนการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ ศธ.ได้ดำเนินการโครงการให้กับประชาชนที่ยังไม่จบ ม.๖ ให้สามารถเรียนจบ ม.๖ ได้ภายใน ๘ เดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และเมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะช่วยให้พี่น้องประชาชนกว่า ๑๐ ล้านคน ที่อาจจะจบการศึกษาเพียงชั้น ป.๖ แต่ประกอบอาชีพต่างๆ ได้ด้วยความรู้ความสามารถ มีทักษะ หรือประสบการณ์สูง ก็สามารถได้รับการเทียบความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ต่างๆ ดังกล่าว ทำให้สามารถจบ ม.๖ ได้ภายในเวลา ๘ เดือนเท่านั้น

สถาพร ถาวรสุข
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

More Photos : ข่าวที่ 221/2555


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
683 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์