การแสดงผลงาน ณ งานประชุมผอ.กลุ่มอำนวยการ และศึกษาดูงาน กทม.
  ข่าวทั้งหมด
10 สิงหาคม 2555

      

         

          สพป.ขอนแก่นเขต 5  จัดโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ ICT และประชาสัมพันธ์ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของศูนย์ ICT และประชาสัมพันธ์รวม 26 คนไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร  โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 5 เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดรายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ Asia Update  และเยี่ยมชมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และในโอกาสเดียวกันสพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพื่อเผยแพร่แนวทางวิธีการบริหารจัดการสำนักงานจนประสบความสำเร็จรางวัล OBEC AWARD และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นสพท.แห่งแรกในประเทศไทยในคราวการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการทั่วประเทศ  ณ โรงแรมทองธารา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งดร.อรรถพล  ตรึกตรอง  ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษอีกด้วย   ซึ่งดร.อ่องจิต เมธยะประภาส  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดและนำคณะบุคลากรของสพฐ.เยี่ยมชมบูธเสนอผลงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5  และผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง  
 
แหล่งที่มา :
นางสาวกมลรัศม์  พลบุรี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร 043-312505 ต่อ 104

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
116 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.67  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์