การแสดงผลงาน ณ งานประชุมผอ.กลุ่มอำนวยการ และศึกษาดูงาน กทม.
  ข่าวทั้งหมด
10 สิงหาคม 2555

      

         

          สพป.ขอนแก่นเขต 5  จัดโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ ICT และประชาสัมพันธ์ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของศูนย์ ICT และประชาสัมพันธ์รวม 26 คนไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร  โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 5 เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดรายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ Asia Update  และเยี่ยมชมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และในโอกาสเดียวกันสพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพื่อเผยแพร่แนวทางวิธีการบริหารจัดการสำนักงานจนประสบความสำเร็จรางวัล OBEC AWARD และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นสพท.แห่งแรกในประเทศไทยในคราวการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการทั่วประเทศ  ณ โรงแรมทองธารา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งดร.อรรถพล  ตรึกตรอง  ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษอีกด้วย   ซึ่งดร.อ่องจิต เมธยะประภาส  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดและนำคณะบุคลากรของสพฐ.เยี่ยมชมบูธเสนอผลงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5  และผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง  
 
แหล่งที่มา :
นางสาวกมลรัศม์  พลบุรี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร 043-312505 ต่อ 104

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
805 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์