เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นให้การศึกษาสายสมัญควบคุ่กับการสอนศาสนาอิสลาม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต
  ข่าวทั้งหมด
6 สิงหาคม 2555

      

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นให้การศึกษาสายสมัญควบคุ่กับการสอนศาสนาอิสลาม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

          เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นให้การศึกษาวิชาสามัญและการเรียนภาษาไทย ควบคู่กับการเรียนศาสนา เพื่อนำสู่การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต 
          นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่ ว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนที่เป็นชาวมุสลิมกว่าร้อยละ 80 การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหา หากเยาวชนมีความรู้วิชาสามัญ ภาษาไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในไปประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคต ควบคู่กับการเรียนศาสนา ตามวิถีชีวิตของชาวมุสลิม เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อเยาวชนมีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ในอนาคต ส่วนอุปสรรคจากสถานที่เรียนได้รับผลกระทบ อาทิ การเผาโรงเรียน ความปลอดภัยของบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงขวัญกำลังใจของครูอาจารย์ นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมจากพระราชวังไกลกังวล ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ 
          นายอำนาจยังกล่าวด้วยว่า พื้นที่จังหวัดภาคใต้ ถือเป็นจุดแข็งในการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องส่งเสริม เพราะมีประเพณี ภาษามาลายูและภาษาจีน ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และสิงค์โปได้

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
453 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์