ปรับรับนักเรียนปี 56 เปิดเด็กม.3 ต่อ ม.4 เพิ่ม
  ข่าวทั้งหมด
1 สิงหาคม 2555

      

ปรับรับนักเรียนปี 56 เปิดเด็กม.3 ต่อ ม.4 เพิ่ม

 

          สพฐ.ปรับนโยบายรับนร.ปี56 เปิดเด็กม.3เรียนต่อม.4เพิ่ม โยนให้โรงเรียนเพิ่มห้องหรือหาวิธีการอื่นรองรับเด็กที่อยากเข้าเรียนโรงเรียนดังๆ
          วันนี้ ( 1 ส.ค.) ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดนโยบายการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้เร่งให้สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) จัดประชุมเพื่อรับฟังคิดเห็นในร่างแนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเร็ว เนื่องจากหลักเกณฑ์การรับนักเรียนดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จและน่าจะลงนาม ประกาศอย่างช้าในเดือนตุลาคม
          การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับนักเรียนในปีหน้านี้ สพฐ.ได้กำหนดแนวทางไว้แล้ว โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากนโยบายรับนักเรียนในปีการศึกษา 2555 มากนัก แต่ได้ปรับเพื่ออุดช่องว่างหรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้นและให้สอดคล้องกับแนวโย บายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อาจจะปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบายจากเดิมที่กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับการพัฒนาและความต้องการกำลังคนของ ประเทศเป็นหลัก และต้องกำหนดสัดส่วนนักเรียนในสายสามัญและสายอาชีพที่แน่นอนและเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้คนเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ขณะนี้นโยบายได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เน้นการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับ สัดส่วนเป้าหมาย แต่จะเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ได้เน้นว่าเด็กจะต้องไปเรียนสายอาชีวศึกษาให้ได้ 60% ภายในปีพ.ศ.2563
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2556 จะเน้นความต้องการของนักเรียนเป็นหลักโดยเฉพาะในการเรียนต่อระดับชั้นม.4 จะไม่จำกัดจำนวนที่นั่งมากจนเกินไปและจะเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นม.3 ในโรงเรียนเดิมได้เรียนต่อชั้นม. 4 เพิ่มมากขึ้นหากเด็กมีศักยภาพสามารถจะเรียนได้ โดยสพฐ.อาจจะต้องให้โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงเพิ่มห้องเรียนในระดับชั้น ม.4 หรืออาจจะต้องหาวิธีการอื่นรองรับกรณีที่จะต้องรับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคะแนนโอเน็ตที่ได้ใช้เป็นองค์ประกอบการรับนักเรียนในปีนี้ 20% ก็คงจะยังใช้ต่อในปีการศึกษา2556 แต่คิดว่าจะไม่เพิ่มสัดส่วนการใช้โอเน็ตเพราะจะต้องให้นักเรียนได้ปรับตัว ก่อน ซึ่งการใช้โอเน็ต20%ครั้งนี้น่าพอใจเพราะทำให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนมาก ขึ้น และจะทำให้โอเน็ตสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้น
          "แม้จะรับนักเรียน ชั้นม.3 ในโรงเรียนเดิมเรียนต่อชั้นม.4 ให้เพิ่มมากขึ้น แต่สพฐ.ยังคงจำนวนนักเรียนต่อห้องเหมือนเดิมคือไม่เกิน 50 คนต่อห้อง ส่วนสาเหตุที่สพฐ.จะต้องปรับหลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นม.4 ใหม่ไม่ใช่เพราะกรณีปัญหาการรับนักเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)แต่เรื่องนี้ได้เกิดปัญหามาหลายปีก่อนหน้านี้ และสพฐ.ก็รับทราบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากความต้องการของนักเรียนชั้นม.3 ที่ต้องการเรียนต่อม.4 ในเรื่องเรียนเดิมมีมาก แต่ก่อนหน้านี้ได้มีนโยบายที่จะต้องส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาจึง ต้องมีการคัดเด็กที่จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เพิ่มมากขึ้น ส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ยังคงใช้แนวทางเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร โดยทั้งหมดนี้เมื่อรับฟังความเห็นเสร็จแล้วจะต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)พิจารณาเห็นชอบต่อไป" ดร.ชินภัทร กล่าว

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1000 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์