ปรับรับนักเรียนปี 56 เปิดเด็กม.3 ต่อ ม.4 เพิ่ม
  ข่าวทั้งหมด
1 สิงหาคม 2555

      

ปรับรับนักเรียนปี 56 เปิดเด็กม.3 ต่อ ม.4 เพิ่ม

 

          สพฐ.ปรับนโยบายรับนร.ปี56 เปิดเด็กม.3เรียนต่อม.4เพิ่ม โยนให้โรงเรียนเพิ่มห้องหรือหาวิธีการอื่นรองรับเด็กที่อยากเข้าเรียนโรงเรียนดังๆ
          วันนี้ ( 1 ส.ค.) ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดนโยบายการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้เร่งให้สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) จัดประชุมเพื่อรับฟังคิดเห็นในร่างแนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเร็ว เนื่องจากหลักเกณฑ์การรับนักเรียนดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จและน่าจะลงนาม ประกาศอย่างช้าในเดือนตุลาคม
          การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับนักเรียนในปีหน้านี้ สพฐ.ได้กำหนดแนวทางไว้แล้ว โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากนโยบายรับนักเรียนในปีการศึกษา 2555 มากนัก แต่ได้ปรับเพื่ออุดช่องว่างหรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้นและให้สอดคล้องกับแนวโย บายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อาจจะปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบายจากเดิมที่กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับการพัฒนาและความต้องการกำลังคนของ ประเทศเป็นหลัก และต้องกำหนดสัดส่วนนักเรียนในสายสามัญและสายอาชีพที่แน่นอนและเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้คนเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ขณะนี้นโยบายได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เน้นการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับ สัดส่วนเป้าหมาย แต่จะเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ได้เน้นว่าเด็กจะต้องไปเรียนสายอาชีวศึกษาให้ได้ 60% ภายในปีพ.ศ.2563
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2556 จะเน้นความต้องการของนักเรียนเป็นหลักโดยเฉพาะในการเรียนต่อระดับชั้นม.4 จะไม่จำกัดจำนวนที่นั่งมากจนเกินไปและจะเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นม.3 ในโรงเรียนเดิมได้เรียนต่อชั้นม. 4 เพิ่มมากขึ้นหากเด็กมีศักยภาพสามารถจะเรียนได้ โดยสพฐ.อาจจะต้องให้โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงเพิ่มห้องเรียนในระดับชั้น ม.4 หรืออาจจะต้องหาวิธีการอื่นรองรับกรณีที่จะต้องรับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคะแนนโอเน็ตที่ได้ใช้เป็นองค์ประกอบการรับนักเรียนในปีนี้ 20% ก็คงจะยังใช้ต่อในปีการศึกษา2556 แต่คิดว่าจะไม่เพิ่มสัดส่วนการใช้โอเน็ตเพราะจะต้องให้นักเรียนได้ปรับตัว ก่อน ซึ่งการใช้โอเน็ต20%ครั้งนี้น่าพอใจเพราะทำให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนมาก ขึ้น และจะทำให้โอเน็ตสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้น
          "แม้จะรับนักเรียน ชั้นม.3 ในโรงเรียนเดิมเรียนต่อชั้นม.4 ให้เพิ่มมากขึ้น แต่สพฐ.ยังคงจำนวนนักเรียนต่อห้องเหมือนเดิมคือไม่เกิน 50 คนต่อห้อง ส่วนสาเหตุที่สพฐ.จะต้องปรับหลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นม.4 ใหม่ไม่ใช่เพราะกรณีปัญหาการรับนักเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)แต่เรื่องนี้ได้เกิดปัญหามาหลายปีก่อนหน้านี้ และสพฐ.ก็รับทราบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากความต้องการของนักเรียนชั้นม.3 ที่ต้องการเรียนต่อม.4 ในเรื่องเรียนเดิมมีมาก แต่ก่อนหน้านี้ได้มีนโยบายที่จะต้องส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาจึง ต้องมีการคัดเด็กที่จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เพิ่มมากขึ้น ส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ยังคงใช้แนวทางเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร โดยทั้งหมดนี้เมื่อรับฟังความเห็นเสร็จแล้วจะต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)พิจารณาเห็นชอบต่อไป" ดร.ชินภัทร กล่าว

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
97 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.48  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์