’เครื่องดัดเหล็กปลอก’ ฝีมือวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
  ข่าวทั้งหมด
31 กรกฎาคม 2555

      

'เครื่องดัดเหล็กปลอก' ฝีมือวิทยาลัยเทคนิคดุสิต - ฉลาดสุดๆ

 

          การก่อสร้างอาคารนอกจากต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างแล้ว แรงงานคนก็ถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะทำให้งานก่อสร้างออกมาสำเร็จเรียบร้อย
          ทั้งนี้งานบางอย่างในไซต์งานก่อสร้างก็ได้มีการนำเครื่องมือมาใช้เพื่อช่วยทุ่นแรง ให้ขั้นตอนการทำงานเสร็จเร็ว โดยในการก่อสร้างอาคารนั้น โครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในส่วนของเสาและคาน ส่วนใหญ่จะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยเหล็กแกน และเหล็กปลอก ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างสามารถรับแรงเฉือนได้
          อย่างไรก็ตามในปัจจุบันไซต์งานก่อสร้างหลายแห่ง การดัดเหล็กปลอกจะใช้โต๊ะ หรือแท่นดัดเหล็กที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย นอกจากนี้วิธีดัดเหล็กจะใช้ประแจดัดเหล็ก และใช้แรงงานคนดัดได้ครั้งละ 1 ปลอก ซึ่งหากงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่มีเสาและคานจำนวนมาก จึงต้องใช้แรงงานจำนวนหลายคน และเมื่อทำงานไปนาน ๆ ก็จะเกิดความอ่อนล้า ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพที่ลดลงด้วย
          จากปัญหาดังกล่าว นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ซึ่งประกอบด้วย นายเศรษฐกิจ ดวงปิ่นคำ น.ส.วิมลวรรณ จันทร์ทอง และนายนุกูล เหล็กเพ็ชร นักเรียนระดับ ปวส.1 แผนกช่างก่อสร้าง จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและผลิตเครื่องดัดเหล็กปลอก ขึ้นมา โดยมีครูที่ปรึกษา คือ นางพัชนี ประภาสะวัต นางชลดา แสงคล้อย และนางสุพิชญา จันทร์ลอย
          น้อง ๆ ทั้งสาม ซึ่งเป็นนักเรียนทุนของเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บอกว่า เครื่องดัดเหล็กปลอกที่สร้างขึ้นใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบหลักมาเชื่อมต่อกัน และใช้ตลับลูกปืนเป็นจุดหมุนดัดเหล็ก โดยมีเหล็กเพลายึดติดกับลูกปืน เพื่อใช้เป็นตัวยึดเหล็ก โดยใช้เวลาคิดออกแบบและลงมือประดิษฐ์ขึ้นประมาณ 1 สัปดาห์เท่านั้น และใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท
          “การดัดเหล็กปลอก โดยใช้ประแจจะทำให้เหล็กปลอกที่ได้มีมุมและระยะฉากที่ไม่เท่ากัน และใช้เวลา 1 ชั่วโมงสามารถดัดเหล็กปลอกได้ประมาณ 100 ชิ้นเท่านั้น ซึ่งแรงงานที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นหญิง เมื่อทำนาน ๆ จะเกิดการอ่อนล้า แต่หากมาใช้เครื่องดัดเหล็กปลอกที่ประดิษฐ์ขึ้น เวลา 1 ชั่วโมงเท่ากันสามารถดัดเหล็กปลอกได้ถึง 200 ชิ้น หรือมากกว่า 1 เท่าตัว และสามารถดัดได้ครั้งละ 2 ปลอก ซึ่งเหล็กปลอกที่ได้ก็มีคุณภาพมากกว่า มีระยะมุมฉากที่เท่ากัน และยังสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องได้สะดวก”
          น้อง ๆ บอกต่อว่า หลังจากประดิษฐ์เครื่องดัดเหล็กปลอกนี้ขึ้น ได้นำไปทดลองให้แรงงานก่อสร้างในไซต์งานต่าง ๆ ได้ทดลองใช้ ได้ผลตอบรับที่ดีมาก ส่วนใหญ่บอกว่าใช้งานง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้ายง่าย ช่วยผ่อนแรง ประหยัดเวลาในการทำงาน และสามารถใช้ดัดเหล็กปลอกได้คุณภาพที่ดีขึ้นกว่าการดัดเหล็กปลอกทั่วไปที่ใช้ประแจดัด
          สำหรับการต่อยอดผลงานชิ้นนี้นั้น น้อง ๆ บอกว่า มีแนวคิดที่จะนำมอเตอร์ มาเป็นส่วนประกอบของเครื่องและทำที่เหยียบเพื่อให้มอเตอร์หมุนตลับลูกปืนเพื่อใช้ดัดเหล็กแทนการใช้มือหมุน
          อย่างไรก็ตามผลงาน “เครื่องดัดเหล็กปลอก” ของน้อง ๆ ทั้งสาม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ ปวส. ซึ่งเป็นการประกวดในระดับภาคตะวันออกและกทม. และจะได้สิทธินำผลงานนี้เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะมีขึ้นใน “กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 17-31 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
          โดยน้อง ๆ บอกว่าในการแข่งขันระดับประเทศ มั่นใจว่าผลงานของพวกตนจะสามารถแข่งขันกับผู้ชนะเลิศจากภาคอื่น ๆ ได้อย่างแน่นอน
          คงต้องติดตามกันว่าผลงานของน้อง ๆจะไปไกลจนคว้ารางวัลระดับประเทศมาครองได้อีกหรือไม่?.
          จิราวัฒน์ จารุพันธ์
         
JirawatJ@dailynews.co.th
         

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
708 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์