’เครื่องดัดเหล็กปลอก’ ฝีมือวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
  ข่าวทั้งหมด
31 กรกฎาคม 2555

      

'เครื่องดัดเหล็กปลอก' ฝีมือวิทยาลัยเทคนิคดุสิต - ฉลาดสุดๆ

 

          การก่อสร้างอาคารนอกจากต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างแล้ว แรงงานคนก็ถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะทำให้งานก่อสร้างออกมาสำเร็จเรียบร้อย
          ทั้งนี้งานบางอย่างในไซต์งานก่อสร้างก็ได้มีการนำเครื่องมือมาใช้เพื่อช่วยทุ่นแรง ให้ขั้นตอนการทำงานเสร็จเร็ว โดยในการก่อสร้างอาคารนั้น โครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในส่วนของเสาและคาน ส่วนใหญ่จะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยเหล็กแกน และเหล็กปลอก ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างสามารถรับแรงเฉือนได้
          อย่างไรก็ตามในปัจจุบันไซต์งานก่อสร้างหลายแห่ง การดัดเหล็กปลอกจะใช้โต๊ะ หรือแท่นดัดเหล็กที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย นอกจากนี้วิธีดัดเหล็กจะใช้ประแจดัดเหล็ก และใช้แรงงานคนดัดได้ครั้งละ 1 ปลอก ซึ่งหากงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่มีเสาและคานจำนวนมาก จึงต้องใช้แรงงานจำนวนหลายคน และเมื่อทำงานไปนาน ๆ ก็จะเกิดความอ่อนล้า ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพที่ลดลงด้วย
          จากปัญหาดังกล่าว นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ซึ่งประกอบด้วย นายเศรษฐกิจ ดวงปิ่นคำ น.ส.วิมลวรรณ จันทร์ทอง และนายนุกูล เหล็กเพ็ชร นักเรียนระดับ ปวส.1 แผนกช่างก่อสร้าง จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและผลิตเครื่องดัดเหล็กปลอก ขึ้นมา โดยมีครูที่ปรึกษา คือ นางพัชนี ประภาสะวัต นางชลดา แสงคล้อย และนางสุพิชญา จันทร์ลอย
          น้อง ๆ ทั้งสาม ซึ่งเป็นนักเรียนทุนของเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บอกว่า เครื่องดัดเหล็กปลอกที่สร้างขึ้นใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบหลักมาเชื่อมต่อกัน และใช้ตลับลูกปืนเป็นจุดหมุนดัดเหล็ก โดยมีเหล็กเพลายึดติดกับลูกปืน เพื่อใช้เป็นตัวยึดเหล็ก โดยใช้เวลาคิดออกแบบและลงมือประดิษฐ์ขึ้นประมาณ 1 สัปดาห์เท่านั้น และใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท
          “การดัดเหล็กปลอก โดยใช้ประแจจะทำให้เหล็กปลอกที่ได้มีมุมและระยะฉากที่ไม่เท่ากัน และใช้เวลา 1 ชั่วโมงสามารถดัดเหล็กปลอกได้ประมาณ 100 ชิ้นเท่านั้น ซึ่งแรงงานที่ทำส่วนใหญ่จะเป็นหญิง เมื่อทำนาน ๆ จะเกิดการอ่อนล้า แต่หากมาใช้เครื่องดัดเหล็กปลอกที่ประดิษฐ์ขึ้น เวลา 1 ชั่วโมงเท่ากันสามารถดัดเหล็กปลอกได้ถึง 200 ชิ้น หรือมากกว่า 1 เท่าตัว และสามารถดัดได้ครั้งละ 2 ปลอก ซึ่งเหล็กปลอกที่ได้ก็มีคุณภาพมากกว่า มีระยะมุมฉากที่เท่ากัน และยังสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องได้สะดวก”
          น้อง ๆ บอกต่อว่า หลังจากประดิษฐ์เครื่องดัดเหล็กปลอกนี้ขึ้น ได้นำไปทดลองให้แรงงานก่อสร้างในไซต์งานต่าง ๆ ได้ทดลองใช้ ได้ผลตอบรับที่ดีมาก ส่วนใหญ่บอกว่าใช้งานง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้ายง่าย ช่วยผ่อนแรง ประหยัดเวลาในการทำงาน และสามารถใช้ดัดเหล็กปลอกได้คุณภาพที่ดีขึ้นกว่าการดัดเหล็กปลอกทั่วไปที่ใช้ประแจดัด
          สำหรับการต่อยอดผลงานชิ้นนี้นั้น น้อง ๆ บอกว่า มีแนวคิดที่จะนำมอเตอร์ มาเป็นส่วนประกอบของเครื่องและทำที่เหยียบเพื่อให้มอเตอร์หมุนตลับลูกปืนเพื่อใช้ดัดเหล็กแทนการใช้มือหมุน
          อย่างไรก็ตามผลงาน “เครื่องดัดเหล็กปลอก” ของน้อง ๆ ทั้งสาม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ ปวส. ซึ่งเป็นการประกวดในระดับภาคตะวันออกและกทม. และจะได้สิทธินำผลงานนี้เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะมีขึ้นใน “กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 17-31 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
          โดยน้อง ๆ บอกว่าในการแข่งขันระดับประเทศ มั่นใจว่าผลงานของพวกตนจะสามารถแข่งขันกับผู้ชนะเลิศจากภาคอื่น ๆ ได้อย่างแน่นอน
          คงต้องติดตามกันว่าผลงานของน้อง ๆจะไปไกลจนคว้ารางวัลระดับประเทศมาครองได้อีกหรือไม่?.
          จิราวัฒน์ จารุพันธ์
         
JirawatJ@dailynews.co.th
         

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
988 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์