กศน.โคราช เดินหน้าถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านเขียนเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
30 กรกฎาคม 2555

      

กศน.โคราช เดินหน้าถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านเขียนเป็นหลักสูตรสถานศึกษา

 

       นายทรงชัย ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา ประธานในการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบต้นฉบับหนังสืออ่านประกอบรายวิชาเลือกโดยถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบคุณภาพหนังสือให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ได้มาตรฐานและเป็นรูปแบบเดียวกัน สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานที่มาจากข้าราชการครู บรรณารักษ์ จาก กศน.อำเภอ ทั้ง 32 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 44 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมย่าโม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

        นายทรงชัย ขยันงาน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา กล่าวในที่ประชุมว่า “ถ้าวันนี้ ครู กศน. บอกว่าเอาคนที่เป็น ภูมิปัญญา ปราชญ์ขาวบ้านเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการศึกษาฉะนั้น ครู กศน.ต้องไปถอดองค์ความรู้ของเขาออกมาแล้วนำไปใส่องค์ความรู้ทั้ง 5 สาระของวิชาเลือก ตามหลักสูตร กศน.และครู กศน.จะต้องทำเพิ่มเติมไปเรื่อยๆในเวลาไม่นานจะได้คัมภีร์ของ กศน.อำเภอ ใช้เป็นคัมภีร์ที่มีมาตรฐานเท่ากับแบบเรียนวิชาเลือกและขยายผลไปสู่แบบเรียนวิชาภาคบังคับ ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะการเรียนการสอนคือหัวใจของงาน กศน. และในการเรียนการสอน สื่อแบบเรียนที่ผลิตขึ้นมีความสอดรับกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนจะทันโลก ทันเหตุ ทันการณ์ และครูต้องจุดประกายร่วมกันเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องแรกครู กศน. จะต้องทำให้ชาวบ้านมีความรู้ในเชิงวิชาการทำให้องค์ความรู้ของชาวบ้านที่มีอยู่เป็นเชิงวิชาการโดยการสร้างแบบเรียนออกมา ถ้าชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ ก็แสดงว่าเขาจะมีความรู้เชิงวิชาการ เรื่องที่สองครู กศน. ต้องสอนให้ชาวบ้านรู้แล้วนำไปลงมือทำ ต้องรู้วิชาการและนำไปสู่การปฏิบัติ เปลี่ยนชาวบ้านเป็นคนใหม่ให้รูจักแสวงหาความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติจริง เช่น ถ้าจะหว่านกล้าทำนา ชาวบ้านจะต้องไปดู ไปเรียนรู้สถิติการตกของฝน การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การวัดความชื้น สิ่งเจอปนในข้าวการคำนวณต้นทุน ความรู้เรื่องตราชั่ง เป็นต้น  หากชาวบ้านไม่มีความรู้นำข้าวไปขายโรงสีที่รับซื้อก็จะหักโน่นหักนี่สุดท้ายเหลือไม่กี่บาท สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ต้องถูกถอดออกมาเป็นองค์ความรู้ แล้วผลิตออกมาเป็นให้ชาวบ้านอ่าน จากนั้น กศน.เอาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพไปวัดระดับการศึกษาของชาวบ้านได้เลยว่าจบการศึกษาระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย สิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปคือวิธีเรียน อาจเรียนทฤษฎี 20% ปฏิบัติ 70% ประเมินผล 10% ก็ได้แล้วนำไปเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานสะสมผลการเรียนเอาไว้”

       “วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและน่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อพี่น้องประชาชนในตอนนี้ ครู กศน. ออกแบบหลักสูตรออกมาแล้วพิจารณาดูว่าเนื้อหาอยู่ในกลุ่มสาระอะไร ถ้าเรามีวิชาบังคับอยู่ 5 สาระ วิชาเลือกอยู่ 5 สาระ หลักสูตรทั้ง 32 เล่มที่กำลังจะได้นี้ต้องไปสอดรับ มีมาตรฐาน เมื่อเสร็จแล้วหนังสือเหล่านี้จะถูกนำไปแขวนไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอไหนต้องการก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที ในอนาคต กศน.จะมีสื่อชาวบ้านมากมายมหาศาล” นายทรงชัยกล่าว


ทรงพล เสลานอก
ประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ภาพ/ข่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
742 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์