กศน.โคราช เดินหน้าถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านเขียนเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
30 กรกฎาคม 2555

      

กศน.โคราช เดินหน้าถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านเขียนเป็นหลักสูตรสถานศึกษา

 

       นายทรงชัย ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา ประธานในการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบต้นฉบับหนังสืออ่านประกอบรายวิชาเลือกโดยถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบคุณภาพหนังสือให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ได้มาตรฐานและเป็นรูปแบบเดียวกัน สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานที่มาจากข้าราชการครู บรรณารักษ์ จาก กศน.อำเภอ ทั้ง 32 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 44 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมย่าโม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

        นายทรงชัย ขยันงาน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา กล่าวในที่ประชุมว่า “ถ้าวันนี้ ครู กศน. บอกว่าเอาคนที่เป็น ภูมิปัญญา ปราชญ์ขาวบ้านเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการศึกษาฉะนั้น ครู กศน.ต้องไปถอดองค์ความรู้ของเขาออกมาแล้วนำไปใส่องค์ความรู้ทั้ง 5 สาระของวิชาเลือก ตามหลักสูตร กศน.และครู กศน.จะต้องทำเพิ่มเติมไปเรื่อยๆในเวลาไม่นานจะได้คัมภีร์ของ กศน.อำเภอ ใช้เป็นคัมภีร์ที่มีมาตรฐานเท่ากับแบบเรียนวิชาเลือกและขยายผลไปสู่แบบเรียนวิชาภาคบังคับ ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะการเรียนการสอนคือหัวใจของงาน กศน. และในการเรียนการสอน สื่อแบบเรียนที่ผลิตขึ้นมีความสอดรับกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนจะทันโลก ทันเหตุ ทันการณ์ และครูต้องจุดประกายร่วมกันเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องแรกครู กศน. จะต้องทำให้ชาวบ้านมีความรู้ในเชิงวิชาการทำให้องค์ความรู้ของชาวบ้านที่มีอยู่เป็นเชิงวิชาการโดยการสร้างแบบเรียนออกมา ถ้าชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ ก็แสดงว่าเขาจะมีความรู้เชิงวิชาการ เรื่องที่สองครู กศน. ต้องสอนให้ชาวบ้านรู้แล้วนำไปลงมือทำ ต้องรู้วิชาการและนำไปสู่การปฏิบัติ เปลี่ยนชาวบ้านเป็นคนใหม่ให้รูจักแสวงหาความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติจริง เช่น ถ้าจะหว่านกล้าทำนา ชาวบ้านจะต้องไปดู ไปเรียนรู้สถิติการตกของฝน การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การวัดความชื้น สิ่งเจอปนในข้าวการคำนวณต้นทุน ความรู้เรื่องตราชั่ง เป็นต้น  หากชาวบ้านไม่มีความรู้นำข้าวไปขายโรงสีที่รับซื้อก็จะหักโน่นหักนี่สุดท้ายเหลือไม่กี่บาท สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ต้องถูกถอดออกมาเป็นองค์ความรู้ แล้วผลิตออกมาเป็นให้ชาวบ้านอ่าน จากนั้น กศน.เอาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพไปวัดระดับการศึกษาของชาวบ้านได้เลยว่าจบการศึกษาระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย สิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปคือวิธีเรียน อาจเรียนทฤษฎี 20% ปฏิบัติ 70% ประเมินผล 10% ก็ได้แล้วนำไปเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานสะสมผลการเรียนเอาไว้”

       “วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและน่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อพี่น้องประชาชนในตอนนี้ ครู กศน. ออกแบบหลักสูตรออกมาแล้วพิจารณาดูว่าเนื้อหาอยู่ในกลุ่มสาระอะไร ถ้าเรามีวิชาบังคับอยู่ 5 สาระ วิชาเลือกอยู่ 5 สาระ หลักสูตรทั้ง 32 เล่มที่กำลังจะได้นี้ต้องไปสอดรับ มีมาตรฐาน เมื่อเสร็จแล้วหนังสือเหล่านี้จะถูกนำไปแขวนไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอไหนต้องการก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที ในอนาคต กศน.จะมีสื่อชาวบ้านมากมายมหาศาล” นายทรงชัยกล่าว


ทรงพล เสลานอก
ประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ภาพ/ข่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
714 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์