ศธ.จัดเฉลิม 80 พรรษาราชินี
  ข่าวทั้งหมด
30 กรกฎาคม 2555

      

ศธ.จัดเฉลิม 80 พรรษาราชินี

 

          น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 ว่า เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ 80 พรรษามหาราชินี และสนองพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้ น้ำ และสิ่งแวดล้อม ศธ. จึงเตรียมจัดโครงการศึกษาธิการร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 80 ล้านต้นขึ้น ตั้งแต่ 1 - 31 ส.ค. โดยแบ่งเป็น 1.ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ยุวกาชาด ระดับ 1 และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า 2,300,000 คน คนละ 2 ต้น 2.ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด ระดับ 2 และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นกลาง 2,500,000 คน คนละ 3 ต้น 3.ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ระดับ 3 และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นกลาง 2,500,000 คน คนละ 5 ต้น
          ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า 4.ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ยุวกาชาด ระดับ 4 และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นใหญ่ 2,000,000 คน คนละ 7 ต้น 5.นักเรียน ปวส. นิสิต นักศึกษา และนักศึกษา สำนักงาน กศน. 1,000,000 คน คนละ 9 ต้น 6.บุคลากรทางการศึกษา 500,000 คน คนละ 9 ต้น และ 7.ลูกเสือชาวบ้าน 3,100,000 คน คนละ 9 ต้น ตลอดเดือนมหามงคล ศธ.ยังเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 4 ภาค ตลอดจนมหกรรมลูกเสือ ในวันที่ 8 ส.ค.ที่เมืองทองธานี

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
78 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์