แชมป์โลกคณิตศาสตร์ระดับประถมตามแบบอนุบาลสุธีธร
  ข่าวทั้งหมด
30 กรกฎาคม 2551

      
แชมป์โลกคณิตศาสตร์ระดับประถมตามแบบอนุบาลสุธีธร (กลุ่มสารนิเทศ 29/07/51)

     ความสำเร็จจาก 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญทองแดง ของโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๑๒ "The Po Leung Kuk 12th Primary Mathematics World Contest 2008 (PMWC ๒๐๐๘)" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒–๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาโดยองค์กรการศึกษา Po Leung Kuk (โปว เหลียง ก๊ก) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของทีมเยาวชนระดับประถมศึกษาของประเทศไทย

            โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม ได้จัดส่งทีมนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ของโรงเรียนจำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ด.ช.ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ และ ด.ญ.ธัญพิชชา เกตุชัยมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด.ช.กันต์ธร ปานบุตร และ ด.ช.อานันท์ รัชพงษ์ไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีคุณครูอาทร นันทิยกุล เป็นหัวหน้าทีมและคุณครูเหมือนฝัน นันทิยกุล เป็นรองหัวหน้าทีมเข้าร่วมในการแข่งขันในชื่อ ทีม "NAKHONPATHOM THAILAND" มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๔๔ ทีม จาก ๑๒ ประเทศ จำนวนนักเรียนทีมละ ๔ คน รวมเป็นจำนวนนักเรียน ทั้งหมดที่เข้าแข่งขัน ๑๗๖ คน

                สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนสุธีธร จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (๒nd Runner Up) ประเภททีม(Team Prizes) และอีก ๔ รางวัลจากประเภทบุคคล (Individual Prizes) โดย ด.ช.ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ ๑ หรือเหรียญทอง (1st Honour) ด.ช. อานันท์ รัชพงษ์ไทย ด.ช.กันต์ธร ปานบุตร และ ด.ญ.ธัญพิชชา เกตุชัยมงคล ได้รับรางวัล เกียรตินิยมอันดับที่ ๓ หรือ เหรียญทองแดง (๓rd Honour)

                  ดร. อาทร นันทิยกุล หัวหน้าทีมนักเรียน กล่าวว่า โรงเรียนสุธีธรนครปฐมมีการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพื่อปูพื้นฐานการเรียนทั้งระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ปีที่ 6 และใช้แนวทางการค้นหาเพชรหรือนักเรียนที่มีศักยภาพในแต่ละด้านและนำมาเจียระไน เข้าสู่เส้นทางคนเก่งของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมด้วย สำหรับการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ นั้น จะพิจารณานักเรียนที่มีความพร้อมในช่วงเวลานั้นๆ และส่งเข้าแข่งขัน นอกจากด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนในด้านกิจกรรมทั้งด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมองไปพร้อมๆ กันด้วย

                  ด.ช.ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ หรือน้องกิต ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองในครั้งนี้ เล่าว่า “ในวันที่แข่งขันรู้สึกตื่นเต้น แต่ก็ตั้งใจและตั้งสมาธิตามที่คุณครูสอนมา ทำแบบทดสอบเต็มที เมื่อทราบผลว่าได้เหรียญทอง รู้สึกดีใจมาก” น้องกิตบอกว่า “เวลาเรียนจะตั้งใจเรียนและจะอ่านหนังสือทุกวันก่อนนอนเพื่อทบทวนบทเรียน” ในอนาคตน้องกิตอยากเป็นวิศวกร

                   ด.ช.อานันท์ ธัชพงษ์ไทย หรือน้องนิว บอกว่า “โตขึ้นอยากเป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จบประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วอยากเรียนที่โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย และฝากถึงเพื่อนๆ ว่าเวลาเรียนให้ตั้งใจเรียน ฟังคุณครูสอนและอ่านหนังสือด้วยจะทำให้เรียนเก่งครับ”

                      ด.ช.กันต์ธร ปานบุตร หรือน้องกันต์ มีวิธีการเรียนที่น่าสนใจคือ จะอ่านหนังสือเยอะๆ ทั้งหนังสือเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติม และหนังสืออ่านเล่น นอกจากนั้นยังหาความรู้จากห้องสมุดและจาก Internet ในเวลาเรียนก็จะตั้งใจเรียนเมื่อกลับบ้านจะทบทวนเนื้อหาที่ครูสอน น้องกันต์ บอกว่า “ในอนาคตอยากเรียนด้านกฎหมาย หรือเป็นตำรวจ”

                    ด.ญ.ธัญพิชชา เกตุชัยมงคล หรือน้องปูเป้ เยาวชนหญิงเก่งของทีม บอกว่า “อนาคตอยากเป็นหมอ” เคล็ดลับการเรียนเก่งของน้องปูเป้ก็คือ ตั้งใจเรียน ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือเรียนและหนังสือที่ให้ความรู้อื่นๆ และเวลาจะทำอะไรให้ตั้งใจทำให้สุดความสามารถ
เยาวชนคนเก่งทั้ง 4 คน นอกจากตั้งใจเรียนแล้ว ยังแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆ ด้วย ทั้งเล่นกีฬาฟุตบอล เล่นดนตรีของโรงเรียนเช่น เป่าขลุ่ย คีบอร์ด เป็นต้น จะเห็นว่าเด็กที่เรียนเก่ง ก็สามารถทำกิจกรรมได้ดีในเวลาเดียวกัน

                    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จโรงเรียนสุธีธรจังหวัดนครปฐมและนักเรียนทั้ง 4 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทย นับเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ๆ ทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นทำความฝันของตนให้ประสบผลสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตนักเรียนทั้ง ๔ คนจะดำเนินชีวิตตามที่แต่ละคนกำหนดไว้ คือการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในคณะที่ตนเองต้องการ และขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคมต่อไปในอนาคต สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดทำ Workshop โรงเรียนเอกชนที่มีผลงานดีเด่นและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและมีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการศึกษาเอกชนให้ดี มีคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการในระดับต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตด้วย

ด.ช. ณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์
ด. ช. อานันท์ รัชพงษ์ไทย
ด. ช. กันต์ธร ปานบุตร
ด.ญ.ธัญพิชชา เกตุชัยมงคล------------------------------
ปัญญา/ข่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
330 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.33  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์