สพป.แพร่เขต 1 ออกมาตรการป้องกันโรค’มือ เท้า ปาก’เด็กเล็ก
  ข่าวทั้งหมด
16 กรกฎาคม 2555

      

สพป.แพร่เขต 1 ออกมาตรการป้องกันโรค'มือ เท้า ปาก'เด็กเล็ก

 

          นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) แพร่ เขต 1 เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน โรคที่มักแพร่ระบาด คือโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อเอนเทอโรไวรัส พบในเด็กทารกและเด็กเล็ก และยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ แต่ป้องกันได้โดยการรักษาอนามัยความสะอาดของสถานที่ เครื่องใช้ต่างๆ และแยกเด็กป่วยพาไปพบแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วัน หรือจนกว่าจะหาย เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก สพป.แพร่ เขต 1 จึงวางมาตรการในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค โดยให้สถานศึกษาทุกแห่ง และสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ ให้ครูคัดกรองเด็กทุกเช้า โดยดูแผลในปาก และผื่นหรือตุ่มน้ำที่ฝ่ามือ เมื่อพบความผิดปกติให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย หากพบแผลในปาก (เด็กมักจะบ่นว่าเจ็บปาก กินไม่ได้) ควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เด็กหยุดเรียน 1 สัปดาห์ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีเพียงอาการแผลในปากเพียงอย่างเดียว ไม่มีผื่นตามมือหรือเท้าก็ได้ และสามารถ แพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่นๆ และในสิ่งแวดล้อมได้
          "นอกจากนี้ ควรประสานกับผู้ปกครองตั้งแต่เริ่มทราบข่าวว่ามีการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ผู้ปกครองช่วยเฝ้าระวังการป่วยในเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วม อาคารสถานที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก แยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนอาหาร เป็นต้น รวมทั้งพยายามจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องส้วม เผยแพร่ให้ความรู้คำแนะนำเรื่องโรคมือ เท้า ปากแก่ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงให้ผู้ปกครองช่วยสังเกตอาการเด็กแต่เนิ่นๆ หากมีเด็กป่วยหลายคน ให้แจ้ง สพป.แพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ทันที เพื่อเข้าควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด" นายสุทินกล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 17 ก.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
523 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์