สพป.แพร่เขต 1 ออกมาตรการป้องกันโรค’มือ เท้า ปาก’เด็กเล็ก
  ข่าวทั้งหมด
16 กรกฎาคม 2555

      

สพป.แพร่เขต 1 ออกมาตรการป้องกันโรค'มือ เท้า ปาก'เด็กเล็ก

 

          นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) แพร่ เขต 1 เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน โรคที่มักแพร่ระบาด คือโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อเอนเทอโรไวรัส พบในเด็กทารกและเด็กเล็ก และยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ แต่ป้องกันได้โดยการรักษาอนามัยความสะอาดของสถานที่ เครื่องใช้ต่างๆ และแยกเด็กป่วยพาไปพบแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วัน หรือจนกว่าจะหาย เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก สพป.แพร่ เขต 1 จึงวางมาตรการในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค โดยให้สถานศึกษาทุกแห่ง และสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ ให้ครูคัดกรองเด็กทุกเช้า โดยดูแผลในปาก และผื่นหรือตุ่มน้ำที่ฝ่ามือ เมื่อพบความผิดปกติให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย หากพบแผลในปาก (เด็กมักจะบ่นว่าเจ็บปาก กินไม่ได้) ควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เด็กหยุดเรียน 1 สัปดาห์ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีเพียงอาการแผลในปากเพียงอย่างเดียว ไม่มีผื่นตามมือหรือเท้าก็ได้ และสามารถ แพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่นๆ และในสิ่งแวดล้อมได้
          "นอกจากนี้ ควรประสานกับผู้ปกครองตั้งแต่เริ่มทราบข่าวว่ามีการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ผู้ปกครองช่วยเฝ้าระวังการป่วยในเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วม อาคารสถานที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก แยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนอาหาร เป็นต้น รวมทั้งพยายามจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องส้วม เผยแพร่ให้ความรู้คำแนะนำเรื่องโรคมือ เท้า ปากแก่ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงให้ผู้ปกครองช่วยสังเกตอาการเด็กแต่เนิ่นๆ หากมีเด็กป่วยหลายคน ให้แจ้ง สพป.แพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ทันที เพื่อเข้าควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด" นายสุทินกล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 17 ก.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
83 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์