สอศ.ขยายภาคภาษาอังกฤษ
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2555

      

สอศ.ขยายภาคภาษาอังกฤษ

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยถึงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษหลักสูตร English Program (EP) และหลักสูตร Mini English Program (MEP) ครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 ว่า ขณะนี้มีวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เริ่มจัดการเรียนการสอนแล้ว 33 แห่ง แบ่งเป็นหลักสูตร EP 5 วิทยาลัย และ Mini English Program อีก 28 วิทยาลัย ซึ่งหลักสูตร MEP มีอยู่ 3 แห่งที่ขอเพิ่มเข้ามาใหม่ คือ วิทยาลัยอาชีพเซกา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และโดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ซึ่งประเทศอินโดนีเซียขอให้เปิดสอนวิชาเส้นใย หลังเป็นหนึ่งใน 34 วิทยาลัยของ สอศ.ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซียก่อนหน้านี้

          เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า ในเดือนหน้า สอศ.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามผลการเรียนการสอนของ 33 วิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ รมว.ศธ. ที่มุ่งเน้นคุณภาพที่ผู้เรียนได้รับเพื่อการันตีการมีงานทำ ทั้งนี้ถ้าพบว่าการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแนะนำ เพื่อให้การยกระดับผู้เรียนในครั้งนี้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนในปีการศึกษา 2556 สอศ.ตั้งเป้าขยายหลักสูตร EP และ MEP ให้ได้ 60 แห่ง และสร้างเครือข่ายไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ แต่ถ้ายังไม่เป็นไปตามเป้าก็จะวางเป้าหมายไว้ 4 ประเทศคือ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และพม่า ซึ่งเป็นประเทศเปิดใหม่

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1057 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.32  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์