สอศ.ขยายภาคภาษาอังกฤษ
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2555

      

สอศ.ขยายภาคภาษาอังกฤษ

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยถึงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษหลักสูตร English Program (EP) และหลักสูตร Mini English Program (MEP) ครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 ว่า ขณะนี้มีวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เริ่มจัดการเรียนการสอนแล้ว 33 แห่ง แบ่งเป็นหลักสูตร EP 5 วิทยาลัย และ Mini English Program อีก 28 วิทยาลัย ซึ่งหลักสูตร MEP มีอยู่ 3 แห่งที่ขอเพิ่มเข้ามาใหม่ คือ วิทยาลัยอาชีพเซกา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และโดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ซึ่งประเทศอินโดนีเซียขอให้เปิดสอนวิชาเส้นใย หลังเป็นหนึ่งใน 34 วิทยาลัยของ สอศ.ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับอินโดนีเซียก่อนหน้านี้

          เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า ในเดือนหน้า สอศ.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามผลการเรียนการสอนของ 33 วิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ รมว.ศธ. ที่มุ่งเน้นคุณภาพที่ผู้เรียนได้รับเพื่อการันตีการมีงานทำ ทั้งนี้ถ้าพบว่าการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแนะนำ เพื่อให้การยกระดับผู้เรียนในครั้งนี้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนในปีการศึกษา 2556 สอศ.ตั้งเป้าขยายหลักสูตร EP และ MEP ให้ได้ 60 แห่ง และสร้างเครือข่ายไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ แต่ถ้ายังไม่เป็นไปตามเป้าก็จะวางเป้าหมายไว้ 4 ประเทศคือ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และพม่า ซึ่งเป็นประเทศเปิดใหม่

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
313 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์