พัฒนาเครื่องเจาะบาดาลผลงานคณะวิจัย มทร.ธัญบุรี
  ข่าวทั้งหมด
5 กรกฎาคม 2555

      

คอลัมน์: เคาะประตูแคมปัส: พัฒนาเครื่องเจาะบาดาลผลงานคณะวิจัย มทร.ธัญบุรี

 

          ไทยประสบปัญหาฝนแล้งโดยเฉพาะพื้นที่อีสาน ที่ขาดแคลน ทั้งน้ำสำหรับทำการเกษตรและสำหรับ การบริโภค การขุดน้ำบาดาลจากใต้ดินขึ้น มาใช้จึงจำเป็น มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดย ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล ผศ.กุณฑล ทองศรี และผศ.บดินทร์ชาติ สุขบท ร่วมกับ บริษัท ส่งเสริมเทคโนโลยีชนบท จำกัด พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องเจาะน้ำบาดาลสำหรับชนบทเพื่อนำไปใช้งานด้านการเกษตร และอุปโภค บริโภค ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จนเป็นผลสำเร็จ
          โครงการประกอบด้วยชุดเครื่องจักร 2 เครื่อง หรือ เครื่องเจาะบาดาล ได้แก่ เรือนโครง หัวหมุนเจาะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฮดรอลิก เครื่องยนต์ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ก้านเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ปั๊มดูดน้ำโคลนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิก และเครื่องอัดลมชนิดลากจูง ขนาดแรงดัน 12 บาร์
          โดยเฉพาะหัวเจาะที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเจาะมากขึ้น คือ หัวเจาะแบบ 2 ครีบ ที่ใช้เวลาในเจาะทั้งหมด 139 นาทีต่อบ่อ (2 ชั่วโมง 19 นาที) ค่าใช้จ่าย 7,490 บาทต่อบ่อ ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 3-3.5 ล้านบาท
          ทั้งนี้มีการส่งมอบชุดเครื่องเจาะน้ำบาดาลสำหรับชนบทที่ว่าการอำเภอสมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดย รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีส่งมอบ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์